Eldningsförbud upphävt

Sedan klockan 18.00 ikväll, måndag 13 augusti gäller inte längre eldningsförbudet. All eldning ska som alltid ske under uppsikt och med försiktighet. Men just nu bedöms brand- och spridningsrisken vara låg i länet och eldning kan ske som normalt.

Läs mer

Nyheter