Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Omsorgsförvaltningen jobbar för god arbetsmiljö inom hemtjänsten

Omsorgsförvaltningen jobbar för god arbetsmiljö inom hemtjänsten

Delar av arbetsmiljön inom hemtjänsten i Alvesta kommun har anmälts till Arbetsmiljöverket. Omsorgsförvaltningens chef Anneli Loberg respekterar personalgruppernas upplevelse av sin arbetssituation och betonar att ledningen, på de sätt som går, jobbar för att se till att arbetsmiljön är god.

— Yrket är inte detsamma nu som det en gång var. Vi har till exempel kortare ställtider att förhålla oss till och förstår att det ibland kan kännas som en tuff arbetssituation. Vi är tacksamma varje dag för våra medarbetare som gör sitt yttersta för att utföra det här viktiga arbetet, säger Anneli Loberg.

Det som har anmälts till Arbetsmiljöverket berör planeringen av arbetet inom hemtjänsten, elbilarna som används i jobbet, samt bemanning.

Grundbemanningen inom hemtjänsten i Alvesta kommun är generellt sett god, samtidigt som det finns en målsättning att höja den. Det för att hantera den ibland höga oplanerade frånvaron bland personalen. Det kan exempelvis handla om vård av barn och restriktioner för personal med förkylningssymtom, vilket innebär att de måste stanna hemma för att skydda omsorgstagarna.

Gällande planeringen av arbetet genomförs det kontinuerligt uppföljningar för att säkerställa att den tid som har lagts ut ska räcka för de insatser som omsorgstagaren ska få utförda. Finns det ett behov av mer luft i schemat planeras det in.

— Vi är måna om en god arbetsmiljö och samverkan med våra medarbetare/fackliga företrädare och har tillsammans gjort risk- och konsekvensanalyser inför organisationsförändringar eller då problem har uppstått för att kunna hitta bra lösningar. Samtidigt behöver vi följa lagrum och de politiska beslut som är tagna, säger Anneli Loberg.

Omsorgsförvaltningen har sedan tidigare svarat fackförbundet Kommunal om vilka åtgärder som vidtagits eller planerats gällande de brister som lyfts (Återkoppling åtgärden på 6kap 6a§ arbetsmiljölagen 240322). Dialogen om vårt gemensamma arbete för en bra organisation fortsätter, i avvaktan på Arbetsmiljöverkets bedömning.

Kontakt:
Anneli Loberg
Förvaltningschef omsorgsförvaltningen
anneli.loberg@alvesta.se