Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Alvesta kommun krigsplacerar alla fastanställda

Alvesta kommun krigsplacerar alla fastanställda

​​För att våra samhällsviktiga verksamheter som förskola, skola, omsorg och många fler ska fungera även vid höjd beredskap eller krig, krigsplacerar Alvesta kommun all tillsvidareanställd personal.

Alvesta kommun har många verksamheter som våra invånare är beroende av. På uppdrag av regeringen har vi skapat en krigsorganisation för att bidra till ett fungerande samhälle även vid svåra påfrestningar.

— I ett sådant läge är tillgången till vår personal avgörande och det är därför vi väljer att ”boka” dem på det här sättet. Vi som kommun är en viktig del i det civila försvaret och ska stå robust och fungera för våra invånare även om det värsta skulle hända, säger kommunchef Camilla Holmqvist.

Krigsplacering innebär ingen förändring i fredstid, utan det är först när regeringen beslutar om höjd beredskap som den krigsplacerade är skyldig att fortsätta gå till jobbet. Undantaget är de personer som redan har en krigsplacering i försvaret eller som har ingått frivilligavtal med någon annan myndighet eller organisation.