Feriearbete

Under sommaren kan du som slutar årskurs 9 eller går på gymnasiet söka feriearbete hos oss.
Sidans innehåll

Ta chansen att testa på arbetslivet och skaffa värdefulla erfarenheter, samtidigt som du tjänar dina egna pengar.

Vem kan ansöka om feriearbete?

2024 får du som är född 2006, 2007 eller 2008 ansöka om feriearbete. Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun och ha gått ut årskurs 9.

Om du inte har fullständigt personnummer måste du bevisa att du får arbeta under tiden som asylsökande (AT-UND) samt ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket.

Antalet ferieplatser är begränsat, vilket innebär att vi inte kan garantera att alla får en plats.

Vad innebär feriearbete?

Som feriearbetare går du bredvid ordinarie personal. Du får handledning i de arbetsuppgifter du blir tilldelad. Om du har särskilda behov på grund av en funktionsvariation finns det även ett antal anpassade arbetsplatser. Kontakta oss gärna för en dialog om vilka feriejobb som kan passa utifrån dina behov.

Var kan jag feriearbeta?

Alvesta kommun har många olika typer av yrken på flera orter i kommunen. I din ansökan får du uppge önskemål om vilka arbetsområden samt vilka orter du helst vill arbeta på. Tänk på att du själv ansvarar för att ta dig till och från din arbetsplats och att Alvesta kommun inte ersätter resekostnader.

Förskola och fritidshem

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn mellan ett och fem år. I förskoleverksamheten arbetar du med att främja barnens utveckling och lärande, där lek är en viktig utgångspunkt. Barnen är på förskolan under den tid föräldrarna arbetar eller studerar.

Fritidshem vänder sig till elever mellan 6 och 13 år och ska bidra till barnens utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov. I fritidshemmet arbetar du med att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap.

Exempel på arbetsuppgifter:

Leka lekar, spela spel, läsa för barnen, passa dem när de leker, vara med vid lunch och mellanmål, ställa i ordning och göra rent lekutrustning och leksaker.

Vård och omsorg

Arbetsuppgifterna på kommunens äldreboenden är varierande. Du hjälper till med att bidra till att vårdtagaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Dagliga rutiner som städning, tvätt och matlagning kan ingå i arbetet, såväl som att delta i sociala aktiviteter med vårdtagarna.

Exempel på arbetsuppgifter:

Umgås med äldre personer på äldreboenden, läsa för dem, spela spel, ta ut de äldre på promenad, fika med dem, städa på boendet och i hemmen.

Park- och fastighetsskötsel

Som parkarbetare jobbar du med att sköta och underhålla Alvesta kommuns utemiljöer såsom parker, lekplatser eller badplatser. Grunden i arbetet är att skapa vackra miljöer för kommunens invånare att vistas i. Under sommaren arbetar man även med anläggning av utemiljöer.

Exempel på arbetsuppgifter:

Plantera sommarblommor, gödsla, vattna, klippa gräsmattor, rensa bort ogräs och måla.

Lokalvård

Arbetsuppgifterna inom lokalvården är varierande. Du kan till exempel jobba med att städa golv och trappor, dammsuga, torka av ytor, städa toaletter och tömma papperskorgar i kommunens lokaler eller hyresfastigheter.

Kök och servering

Arbete i ett av kommunens förskole- eller storkök innebär att du kommer att få plocka fram och förbereda maten innan den tillagas i köket.

Exempel på arbetsuppgifter:

Skölja, skala och hacka grönsaker, hjälpa kockarna och delta i enklare matlagning, städa och diska, baka till fika.

Kultur, idrott och fritid

Under sommaren anordas aktiviteter, utflykter, simskolor och annat kul för barn och ungdomar som bor i Alvesta kommun. Innehållet i ett feriearbete på kultur- och fritidsförvaltningen kan variera. Du kan exempelvis vara fritidsledare, ansvara för en basketskola, vara med i ett fotoprojekt och mycket mer. Det är garanterat ett sommarjobb där du får ta ansvar och ha riktigt roligt samtidigt.

Arbetsperioder

Du jobbar tre veckor. I din ansökan uppger du vilka veckor du kan jobba.

Period 1: vecka 25-27
Period 2: vecka 28-30
Period 3: vecka 31-33

Ansök

Ansökan är öppen 1 mars-31 mars. Ansökan görs i vårt rekryteringsverktyg Varbi.

Vad händer efter att jag ansökt?

Du som ansökt under den här perioden kommer att vara med i det första urvalet. Eftersom vi har ett begränsat antal ferieplatser kan det vara så att du inte får ett erbjudande i första utskicket. Ifall någon tackar nej till en plats som stämmer överens med dina önskemål skickar vi ett erbjudande till dig. Vår målsättning är att komma med ett besked till dig senast vecka 18.

Sena ansökningar

Om du ansöker efter 31 mars kan du erbjudas feriearbete i mån av plats. Fördelningen görs då efter att din ansökan kommit in och de personer som har ansökt innan dig har fått ett erbjudande.

Praktisk information om feriearbete

Lön

Timlönen för 2024 är:
Året du fyller 16 år: 66 kronor i timmen
Året du fyller 17 år: 70 kronor i timmen
Året du fyller 18 år: 76 kronor i timmen
Utöver timlönen får du ett semestertillägg på 15,40 kronor för varje arbetad timme.

Utbetalning av lön

Lönen utbetalas via Swedbank. För att få lönen insatt på ditt bankkonto måste du, i god tid innan ditt feriearbete börjar, fylla i e-tjänsten för kontoanmälan. För dig som har arbetat under period 1 är det löneutbetalning den 26 juli. För dig som har arbetat under period 2 är löneutbetalningen den 27 augusti. För dig som har arbetat under period 3 är löneutbetalningen den 6 september.

Om du är under 18 år ska en vårdnadshavare signera anmälan digitalt med e-signering eller mobilt Bank-ID.

Skattejämkning

Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Om du under år 2024 tjänar mindre än 24 238 kronor inklusive semestertillägg kan du begära skattejämkning. Innan ditt feriearbete startar får du ett informations-kit där en blankett för skattejämkning är med.

Blanketten ska du fylla i och skicka i bifogat svarskuvert tillsammans med ditt anställningsavtal eller din närvarorapport. Observera att Alvesta kommun inte kan korrigera eventuell skatt i efterhand.

Arbete inom skola eller förskola kräver utdrag från belastningsregistret

Personer som arbetar med barn och ungdomar i Alvesta kommun måste enligt skollagen uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister som visar att du är lämplig för att arbeta i den typen av verksamhet. Om du har fått ett erbjudande om att jobba i exempelvis förskola eller skola måste du själv beställa ett registerutdrag via Polisen.

Tänk på att beställa registerutdraget i god tid eftersom handläggningstiden hos Polisen är cirka två veckor. Registerutdraget skickar du sedan till:

Alvesta kommun
Feriearbete
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Närvarorapportering

För varje dag du jobbar skriver du ner antalet timmar på närvarorapporten. När du jobbat klart dina tre veckor räknar du samman och noterar alla dina arbetade timmar, kollar så att allt stämmer och att du även fått med eventuella dagar som du varit sjuk eller har haft annan frånvaro.

Du och din handledare, eller annan chef på din ferieplats, ska skriva under närvarorapporten. Närvarorapporten skickar du tillsammans med skattejämningsblanketten till Alvesta kommun. Felaktigt ifylld närvarorapport innebär att din lön inte kan betalas ut.

Vad gör jag om jag blir sjuk?

Du måste omgående kontakta din handledare eller arbetsplats och berätta att du är sjuk och inte kan komma till jobbet. Sjuklön kan utbetalas först efter att du jobbat två veckor. Första dagen är en så kallad karensdag, vilket innebär att den dagen inte ger någon lön alls. Därefter kan du få 80 procent av din lön.

Det är viktigt att du på din närvarorapport noterar att du varit sjuk och hur många timmar eller dagar du varit frånvarande.

Frågor och svar

Varför står det att jag ska kryssa för flera perioder?

Eftersom det kommer att vara många som söker till platserna blir det enklare för oss att fördela dem om vi har flera alternativ.

Jag vill egentligen bara jobba i Moheda. Varför ska jag kryssa för fler alternativ då?

Eftersom det kommer att vara många ungdomar som söker till de olika platserna blir det enklare för oss att fördela dem om vi har flera alternativ. På din ansökan bör du markera alla val av orter som du har möjlighet att ta dig till under sommaren.

Kolla upp vilka möjligheter du har att få skjuts, ta bussen, cykla, köra moped eller liknande till andra orter kring där du bor. Tänk på att du inte får någon ersättning för kostnaden att ta dig till och från jobbet.

Kan jag önska att få jobb inom ett visst område, till exempel ett kök?

När du ansöker kan du välja exempelvis kök som område. Dessutom ska du ange vilket gymnasieprogram du går på. Vid matchningen finns då chans att du blir tilldelad en plats inom just detta område.

Dock vill vi att du anger alla områden som du kan tänka dig att jobba inom för att du ska ha möjlighet att få något annat som passar dig, utifall det inte finns möjlighet att tilldela dig kök.

Jag vill helst vara med i exempelvis musikprojekt i sommar, men om jag inte får det så vill jag jobba. Kan jag söka båda delarna?

Ja. Då söker du till båda, men du kan bara erbjudas plats på det ena. Urvalet till projekten kommer att göras av projektledarna på fritidsgårdarna och det urvalet görs innan matchningen till ferieplatserna är klart.

Det innebär att om du inte får plats i det projekt som du sökt kan du erbjudas ett sommarjobb i stället. Du måste i så fall komma ihåg att söka till båda delar. Det är olika ansökningsblanketter.

Jag jobbade via kommunens ferieplatser förra sommaren. Får jag söka i år igen?

Ja. Alla som uppfyller kraven på ålder och folkbokföring är välkomna att söka en ferieplats inom kommunen. Det gäller oavsett om du jobbat via Alvesta kommun under tidigare år.

Jag vill inte vara på det stället som jag blivit tilldelad. Kan jag få en annan ferieplats?

Eftersom antalet platser är begränsade finns ingen möjlighet att välja ferieplats. I absoluta undantagsfall kan det finnas möjlighet att göra förändringar i tilldelningen, men utgångspunkten är att den plats du blivit tilldelad är den du får. Vill du inte ha erbjuden plats får du tacka nej och ferieplatsen tilldelas därmed någon annan.

Jag har fått jobb utanför Alvesta och kan inte ta mig dit. Kan jag få en annan plats?

På din ansökan bör du markera alla val av orter som du har möjlighet att ta dig till under sommaren. Kolla upp vilka möjligheter du har att få skjuts, ta bussen, cykla, köra moped eller liknande till andra orter kring där du bor.

Tänk på att du inte får någon ersättning för kostnaden att ta dig till och från jobbet.

Jag har fått annat sommarjobb. Måste jag ändå tacka ja till feriearbetet som jag har fått?

Nej, du behöver inte tacka ja till feriejobb om du fått annat jobb. Om du redan har tackat ja till en ferieplats är vi tacksamma om du meddelar oss att du inte längre är intresserad så snart som möjligt.

Jag har fått annat sommarjobb. Får jag ändå jobba via Alvesta kommun eller måste jag tacka nej?

Ja, du får jobba via Alvesta kommun även om du har fått annat sommarjobb. Dock är Alvesta kommun som arbetsgivare skyldig att ha koll på att du inte arbetar fler timmar eller under längre perioder än tillåtet enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser. Du ska därför ange vilka veckor du har fått annat jobb när du ansöker om feriejobb i Alvesta kommun.

Tänk också på att sommarlovet är till för att du ska vila upp dig efter vårterminen och inför höstterminen och att du inte får jobba mer än åtta timmar per dag eller max 40 timmar i veckan. Du ska även tänka på att få ordentligt med sömn mellan arbetspassen och vara helt ledig från arbete två dagar i veckan.

Jag har blivit tilldelad ett sommarjobb som jag har tackat ja till. Nu har det hänt en sak och jag kan inte längre jobba i sommar. Vad gör jag?

Skulle det vara så att du av någon anledning inte kan jobba i sommar vill vi att du så fort du kan kontaktar oss och berättar det. Vi kanske kan lämna platsen till någon annan, men vi måste även kontakta din ferieplats och berätta att du inte kommer, samt avregistrera dina anställningsuppgifter. Det är med andra ord viktigt att du hör av dig.

Varför måste jag skriva på sekretessblanketten?

Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom vård och omsorg, samt inom arbete med barn och ungdomar. Det innebär att du varken i ord, handling eller skriftligen får berätta om något som rör en äldre på ett äldreboende, barn på fritids eller liknande.

Tystnadsplikten gäller även efter att ferieperioden är slut vilket innebär att du inte får berätta för kompisar och andra människor om det du sett, hört eller gjort på din ferieplats, även om du inte längre jobbar. Du kommer att få mer information om vad sekretess och tystnadsplikt innebär när du kommer till din ferieplats. Du kommer även att få skriva under blanketten när du börjar.

Om du inte skriver på sekretessblanketten kan du inte heller beviljas arbete inom områdena för vård och omsorg eller barn och ungdom.

Senast uppdaterad 4 mars 2024