Städning av gator och trottoarer

Städning av gator och trottoarer

Kommunen städar torgytor, gångstråk och gator. Sandupptagning på våren hör till de större planerade insatserna som görs.
Maskin sopar en rondell från grus och tömmer samtidigt i en lastbil som kör framför.

När dygnstemperaturen stiger över nollstrecket städar vi bort vinterns sand från gator, torg och gång- och cykelvägar. Målsättningen är att all sand ska vara borta till den 15 maj.

Turordning vårsopning 2024

Vi startar vecka 11 och förväntar oss att vara klara i alla orter under vecka 20.

  • Lidnäs, Torpsbruk, Torne, Lönashult
  • Alvesta, Hjortsberga
  • Moheda
  • Vislanda, Grimslöv

Detta kan du göra för att underlätta sopningen

  • Undvik att parkera på gatan när sopning pågår.
  • Sopa ut sanden i strängar en bit från tomtgränsen. Undvik högar då dessa är svåra att sopa upp.
  • Beskär gärna träd och häckar som hänger ut över gång- och körbanor.
  • Inför sopningen tänk på att underlätta vår framkomlighet genom att hålla häckar och annan växtlighet enligt kommunens riktlinjer.
Senast uppdaterad 12 mars 2024