Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Alvesta kommun trea i landet på miljö- och hälsoskydd

Alvesta kommun trea i landet på miljö- och hälsoskydd

När företagare får svara på hur nöjda de är med kommunens service inom myndighetsutövning, hamnar Alvesta kommuns miljö- och hälsoskydd på en tredje plats av landets kommuner. Det framgår i SKR:s kvalitetsmätning Insikt. Även bygglov har klättrat rejält i rankingen.

– Jag skulle vilja lyfta fram mina duktiga och lojala medarbetare som i alla myndighetskontakter med rättssäkerhet i fokus eftersträvar dialog och sunt förnuft. Vi har en bra och utvecklande miljö inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Sedan är det alla som jobbar i kommunen som bidrar till detta i olika möten med verksamhetsutövare och företag, säger Carola Gunnarsson, avdelningschef för bygg och miljö.

I mätningen har företagarna fått sätta betyg på hur de upplever kommunens service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och servicetillstånd. I Alvesta kommun får bemötande högst betyg, tätt följt av kompetens och rättssäkerhet. Även tillgänglighet, information och effektivitet får högt betyg. Tillsammans summeras allt i ett NKI-värde (nöjd kund-index) där Alvesta kommun får 77 av 100 möjliga poäng och därmed totalt hamnar på plats 73 av de 198 rankade kommunerna i landet. En förbättring med 55 placeringar jämfört med förra årets mätning.

– Det är glädjande att det totala nöjd kund-indexet (NKI) ligger bra till och att resultatet för till exempel miljö- och hälsoskydd är tredje bäst i landet och att även bygglov ligger högt. Kommunen har ju som mål att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att kunna etablera och sedan utvecklas och växa, säger kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke (S).

Alvesta kommun har varit med i undersökningen Insikt i ett flertal år. NKI-värdet har sedan starten 2012 ökat från 64 till 77.

– Resultatet 2023 visar ännu en gång att kommunen i arbete med myndighetsutövning ligger i intervallet för betyget högt, mellan 70 till 80 NKI, förklarar kommunstrateg Kjell Rosenlöf.

Mer om undersökningen Insikt
Undersökningen handlar om flera kvalitetsfaktorer i kommunens arbete med myndighetsutövning gentemot företagare – tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, information och effektivitet. För oberoende och neutralitet genomförs undersökningen av företaget Origo Group, på uppdrag av kommunen. Undersökningen sker också i samarbete med Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka. Det är endast företagare och andra kunder som har haft en kontakt med kommunen som deltar. Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete. I 2023 års Insikt inkom 50 svar för Alvesta kommun, vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent. Myndighetsområdena brandskydd, markupplåtelse, livsmedelskontroll och serveringstillstånd hade för få svar för att kvalificera sig till rankingen per myndighetsområde (minst tio krävs).