Hjälp i hemmet för äldre

För att du som är äldre eller har en funktionsnedsättning ska kunna bo kvar och känna trygghet hemma kan du ansöka om stöd och hjälp i hemmet från kommunen.
Sidans innehåll

Individuell prövning av ditt behov av stöd och hjälp

Det är behovet som ligger till grund för vilket stöd och vilken hjälp du kan få. När du ansöker om stöd och hjälp från oss görs en individuell prövning av ditt behov.

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg, stöd och vård som du beviljas.

Hemtjänst

Hemtjänst innebär olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänsten är till för alla åldrar och syftar till att hjälpa dig att klara din vardag så att du ska kunna fortsätta bo kvar och känna trygghet hemma. Det är det individuella behovet som avgör vilka insatser som är aktuella och hur insatserna ska utformas.

Stödet från hemtjänsten delas oftast in i två kategorier:

  • Personlig omvårdnad
  • Service

Personlig omvårdnad ska tillgodose de fysiska, psykiska och/eller sociala behoven. Med omvårdnad menas stöd och hjälp med ditt dagliga personliga behov, exempelvis personlig hygien, att klä sig, tillsynsbesök och stöd vid måltider.

Serviceinsatserna innebär praktisk hjälp och stöd med skötsel av hemmet såsom städning, bäddning, tvätt och inköp.

Även om du genom hemtjänst kan få hjälp med mycket kan du i normalfallet exempelvis inte få hjälp med snöskottning, hjälp att ta hand om husdjur, hjälp att ta in ved och dylikt.

Trygghetslarm och trygghetstillsyn

Ett trygghetslarm är en extra trygghet och försäkran om att du kan få hjälp i ditt hem om något händer dig. Trygghetslarmet sitter på din handled eller hänger runt halsen som ett halsband. När du trycker på larmknappen kommer du i kontakt och kan prata med personalen inom hemtjänsten. Du kan larma när som helst på dygnet.

Du betalar en fast månadsavgift för larmet. Det kostar inget när du larmar.

Är du 70 år eller äldre kan du ansöka om trygghetslarm genom förenklat beslutsfattande. Det innebär att ingen utredning av ditt behov görs.

Du som är i behov av ytterligare trygghet utöver exempelvis ett trygghetslarm kan beviljas tillsyn. Tillsynen kan utföras genom trygghetskamera, trygghetsringning eller fysiskt besök från personal.

Stöd vid tillredning av måltider

Stöd vid tillredning av måltid kan beviljas om du inte kan tillreda dina måltider på egen hand samt om du har behov av näringsbaserad kost för att förebygga undernäring. Vid middagsmål (lunch) ges stödet genom leverans av färdiglagade måltider (matdistribution). Vid behov av stöd med övriga måltider under dygnet, exempelvis frukost eller kvällsmat, ges stöd genom tillredning av enklare måltider hemma hos dig.

Hemleverans av måltid (matdistribution)

Matdistribution beviljas för antingen fyra fasta valfria dagar i veckan eller för samtliga dagar i veckan. Matdistribution beviljas inte för att äta i omsorgsförvaltningens restauranger.

Vid särskilt behov kan du i samband med matdistribution även beviljas hjälp och stöd med att lägga upp maten på tallrik och ta fram glas och bestick.

Avbeställa matdistribution

Avbokning av matdistribution vid planerad frånvaro kan endast göras för en sammanhängande period om minst 14 dagar och måste meddelas minst sju dagar i förväg. Det går fortsatt bra att avboka måltider för kortare perioder och senare än sju dagar i förväg, men du kommer då att få betala fullt abonnemang inklusive avgift för transport och emballage för den månaden.

Vid oplanerad frånvaro, exempelvis vid sjukhusvistelse, görs fullt avdrag från ditt abonnemang för de dagar du är frånvarande.

Ta kontakt med respektive kök för att avbeställa matdistribution. De kan nås genom kommunens kontaktcenter på telefon 0472-150 00.

Hjälpmedel

Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta din vardag. En arbetsterapeut eller fysioterapeut gör en bedömning av vilket behov du har.

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Fixarservice

Du som är 67 år och äldre eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp med enklare praktiska åtgärder i bostaden. Det kostar ingenting, men du får själv betala för det material som behövs, till exempel nya glödlampor.

Kontakta Fixarservice

Ring Fixarservice Kompassen som har telefontid vardagar mellan klockan 9.00-15.00.

Exempel på vad Fixarservice kan hjälpa till med

  • Hämta saker i höga skåp.
  • Byta trasiga glödlampor och proppar.
  • Byta gardiner.
  • Sätta upp och byta batterier i brandvarnare.
  • Sätta upp tavlor.
  • Hämta eller lämna saker på vinden eller källare.

Fixarservice drivs av dagverksamheten Kompassen som är en del av vår verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Förebygga fallolyckor

Det övergripande syftet med fixartjänsten är att minska antalet fallskador i hemmet. Med enkla medel, som till exempel bra belysning i bostaden eller halkskydd under mattor, kan antalet fallskador i hemmen minskas.

Senast uppdaterad 4 mars 2024