Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Ansöka om stöd och hjälp

Du som är i behov av exempelvis stöd och hjälp i din vardag eller särskilt boende kan ansöka om detta till kommunen.
Sidans innehåll

De flesta insatser inom äldreomsorgen måste du ansöka om. Här finns information om hur du gör.

Ansökningsprocessen

Steg 1: Ansökan

Om du är i behov av insatser, exempelvis stöd och hjälp eller särskilt boende, behöver du göra en ansökan hos kommunens myndighetshandläggare. Ansökan kan göras muntligen eller skriftligen. Om du ansöker skriftligen kan du använda dig av vår ansökningsblankett som du hittar nedan.

Steg 2: Utredning

Efter din ansökan görs en individuell utredning av dina behov. Utredningen genomförs tillsammans med dig och (vid behov) i samverkan med till exempel närstående och andra myndigheter.

Steg 3: Beslut

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. Av beslutet framgår det om din ansökan blir godkänd eller nekad de insatser som du har ansökt om.

Trygghetslarm kan ges genom förenklat beslutsfattande

Du som är 70 år eller äldre kan få trygghetslarm genom så kallat förenklat beslutsfattande. Förenklat beslutsfattande innebär att ingen utredning av ditt behov görs.

Du kan ansöka om insatser genom förenklad handläggning antingen skriftligt eller genom att kontakta någon av våra handläggare. Inom tre veckor efter att din ansökan kommit in till oss blir du kontaktad för att planera hur och när hjälpen utförs.

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med delar av eller hela beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Din överklagan ska ha kommit in till oss inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Du kan vända dig till din avgiftshandläggare om du behöver hjälp med överklagan. Ange i din överklagan vilket beslut det är som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras.

Du skickar din överklagan till adressen:

Omsorgsnämnden, Alvesta kommun
342 80 Alvesta

Vi kan komma att ompröva ditt beslut om det skulle vara uppenbart felaktigt på något sätt. Om så inte sker skickar vi vidare din överklagan med underlag till förvaltningsrätten.

Meddela förändringar

Om din inkomst och/eller din bostadskostnad förändras måste du själv kontakta din avgiftshandläggare eller skicka in en ny inkomstblankett. Tänk på att avgiften inte räknas om retroaktivt om det är du själv som dröjer med att inkomma med förändrade uppgifter. Tänk också på att du måste meddela förändringar i din hyra även om du bor på någon av kommunens särskilda boenden. Avgiften räknas om vid varje årsskifte och i samband med det skickar vi ut en ny inkomstblankett till dig.

Betala via autogiro

Vill du att din avgift ska dras automatiskt via autogiro varje månad behöver du fylla i en blankett för anmälan om autogiro. Efter att du skrivit ut och fyllt i blanketten ska den skickas till adressen:
Ekonomienheten, Alvesta Kommun
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Senast uppdaterad 2 april 2024