Mat och näring för äldre

Måltiderna inom äldreomsorgen är viktiga sett både till dess sociala funktion och till att det serveras mat med bra näringsinnehåll för att förebygga undernäring, sjukdomar och ohälsa.

Måltiden ska bidra till god livskvalitet

En kvinna med kockmössa.

Måltiden inom äldreomsorgen ska vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa − måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Här spelar även måltidsmiljön en viktig roll.

För lite mat är det största näringsproblemet bland äldre. Att äta färre än fyra gånger per dag och att ha en nattfasta längre än elva timmar kan kopplas till ökad risk för undernäring. Faktorer som kan stimulera en ökad aptit är exempelvis många små mellanmål, delaktighet i vad som serveras, trivsam atmosfär, att äta i sällskap med andra och fysisk aktivitet.

Alla matgäster ska känna en trygghet i att det serveras god och näringsriktigt väl sammansatt kost. Maten som serveras ska vara säker avseende specialkost och livsmedelshygien. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra måltider i äldreomsorgen”.

KRAV-certifiering

Matsedlarna görs i tolvveckors-intervaller och näringsberäknas per dag och per vecka. Vi säsongsanpassar matsedlarna.

Våra restauranger

På alla särskilda boenden i kommunen finns restauranger/matsalar som är öppna för de boende, pensionärer och anhöriga till de boende.

Om ni är fler än tre personer som vill komma och äta, kontakta gärna köket innan. Samtliga kök kan nås via kontaktcenter på telefon 0472-150 00.

Måltidspriser

Senast uppdaterad 4 mars 2024