Gratis stöd att hjälpa barnen genom skilsmässan

Två barn ritar en ledsen och en glad gubbe.

Via det digitala verktyget Samarbete efter skilsmässa (SES) erbjuder Alvesta kommun kostnadsfri självhjälp till föräldrar att hantera de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation kan innebära, både för sig själv och sitt barn.

Omsorgsförvaltningen jobbar för god arbetsmiljö inom hemtjänsten

Delar av arbetsmiljön inom hemtjänsten i Alvesta kommun har anmälts till Arbetsmiljöverket. Omsorgsförvaltningens chef Anneli Loberg respekterar personalgruppernas upplevelse av sin arbetssituation och betonar att ledningen, på de sätt som går, jobbar för att se till att arbetsmiljön är god.

Akut brist på jourhem i Alvesta kommun

Just nu har vi ett akut behov av jourhem för barn som behöver trygghet. Har du ett stort hjärta och möjlighet att ta emot en extra familjemedlem – hör av dig till oss.

Nya avgiftsregler för kommunal hemsjukvård

Från och med den 1 januari 2024 införs en månadsavgift för dig som har hemsjukvård. Månadsavgiften för år 2024 är 429 kronor, oavsett hur många insatser du har per månad och ersätter den tidigare avgiften per insats.