Nya avgiftsregler för kommunal hemsjukvård

Nya avgiftsregler för kommunal hemsjukvård

Från och med den 1 januari 2024 införs en månadsavgift för dig som har hemsjukvård. Månadsavgiften för år 2024 är 429 kronor, oavsett hur många insatser du har per månad och ersätter den tidigare avgiften per insats.

Kommunfullmäktige har beslutat om nya avgiftsregler för bland annat den kommunala hemsjukvården. Beslutet innebär att du som har insatser genom kommunens hemsjukvård i fortsättningen betalar en månadsavgift för dina insatser.

Månadsavgiften för år 2024 är 429 kronor. Tidigare har en avgift om 100 kronor tagits ut per insatstillfälle eller per dag.

Månadsavgiften för hemsjukvård samordnas med avgiften för exempelvis stöd- och hjälpinsatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst. Det finns en maxavgift för vad du betalar per månad för dessa insatser som år 2024 är 2 575 kronor. Detta innebär att du aldrig betalar mer än maxavgiften per månad för insatser från hemtjänsten och för hemsjukvården.

Uppdatering 2024-01-12 – Det har förekommit felaktiga uppgifter om avgiften i media, den korrekta avgiften per månad för hemsjukvård är 429 kronor.