Storsatsning på barnens bästa – Nu söker vi fem nya kollegor!

Storsatsning på barnens bästa – Nu söker vi fem nya kollegor!

Vi söker dig som vill vara med i vårt arbete för att alla barn i Alvesta kommun ska ha goda levnadsvillkor och en trygg uppväxt. Rekryteringen görs inom ramen för ESF-projektet Barnens bästa gäller i Alvesta.

Som projektmedarbetare blir du en del av ett team som består av flera olika professioner. Även om våra arbetsuppgifter skiljer sig åt, jobbar vi alla mot samma mål – att sätta barnen i fokus och jobba för att våra unga ska gå ut gymnasiet med fullständiga betyg.

Nu rekryterar vi…

• Arbetsterapeut
• Två fältarbetare
• Pedagog till familjecentralen
• Kultur och fritidskoordinator

Du kan läsa mer om de olika tjänsterna och ansöka på vår sida för lediga jobb Alvesta – Lediga jobb

Om Barnens Bästa gäller och ESF-projektet

”Barnens bästa gäller” är en arbetsprocess som samtliga kommuner i länet jobbar med för att varje barn ska få en trygg och säker uppväxt.

Arbetssättet bygger på samarbete mellan aktörer för att fler barn ska fångas upp så att rätt åtgärd kan ges så tidigt som möjligt. Ofta behöver ett barn och familjer insatser från olika håll och det kan vara svårt att få en överblick av vad som sker. I barnens bästa i Alvesta skapas samverkan inom olika yrkesgrupper och nätverk kring barnet.

I ESF-projektet jobbar du både med den länsgemensamma processen och andra insatser inom Alvesta kommun.

I december 2022 beviljades Alvesta kommun 12 miljoner från svenska ESF-rådet för att jobba vidare med våra gemensamma processer och insatser kring barn och unga i Alvesta. Totalt omfattar projektet 22 miljoner. I projektet jobbar vi med barnet i fokus under hela uppväxttiden – från det att vi möter dem på BVC tills det att de tar studenten.
Läs mer om Barnens bästa gäller Alvesta – Barnens bästa gäller!