Alvesta kommun trea i landet på miljö- och hälsoskydd

När företagare får svara på hur nöjda de är med kommunens service inom myndighetsutövning, hamnar Alvesta kommuns miljö- och hälsoskydd på en tredje plats av landets kommuner. Det framgår i SKR:s kvalitetsmätning Insikt. Även bygglov har klättrat rejält i rankingen.

Nytt naturreservat i Alvesta

Smal skogsstig. Stigen kantas av tallar och enstaka björkar.

Just nu håller vi på att göra i ordning ett nytt kommunalt naturreservat i Alvesta. Området, som är cirka 48,7 hektar, har fått namnet Björnholmarna och ligger norr om Hagaparken.

Snart kan du slänga förpackningarna hemma

Under hösten 2023 inför vi fastighetsnära insamling i Alvesta kommun. Det innebär att du kommer kunna sortera och slänga även förpackningar och tidningar hemma. Det kommer ske med färgsortering.

Alvestas livsmedelskontroll: Bäst i Sverige

I kvalitetsundersökningen Insikt, som visar hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövning hamnar Alvesta på plats ett när det gäller området livsmedelskontroll.