Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Ändring av detaljplan A215 för Magasinet 2 m.fl är nu ute för granskning

Ändring av detaljplan A215 för Magasinet 2 m.fl är nu ute för granskning

Underrättelse om granskning. Ändring av Detaljplan för Magasinet 2 m.fl. är nu ute på granskning.

Granskningstiden är mellan 2024-04-09 och 2024-04-30. Läs mer om detaljplanen och se alla tillhörande handlingar.