Nytt naturreservat i Alvesta

Nytt naturreservat i Alvesta

Smal skogsstig. Stigen kantas av tallar och enstaka björkar.
Just nu håller vi på att göra i ordning ett nytt kommunalt naturreservat i Alvesta. Området, som är cirka 48,7 hektar, har fått namnet Björnholmarna och ligger norr om Hagaparken.

Sedan en tid tillbaks har vår parkavdelning jobbat med att dra stigar och röja upp. Nu börjar reservatets stigar ta form och arbetet med fortsatta utvecklingen pågår för fullt. Framöver planerar vi även att utveckla anordningar för friluftsliv i området.

Även om allt inte är klart ännu går redan nu att njuta av den fantastiska variationen och lugnet som Björnholmarna har att erbjuda.

Hitta dit

Om du kommer med bil, parkera vid Hagaparken
Utmed spåret i Hagaparken finns en skylt ”Stigen” sväng in där och du kommer till en av Björnholmarnas tänkta entréer.

OBS! Reservatet är inte färdigställt. Skyltar, parkeringar o friluftsanordningar kommer på plats allt eftersom. Reservatets gränsmarkeringar känner man igen på de vitmarkerade stolparna.

En stolpe med en skylt med text och symbol för naturreservat. Skogsstig i bakgrunden.

Mer om naturreservatet

I området finns en äldre tallskog som länge varit opåverkad av skogsbruk och därmed utvecklats naturligt med höga naturvärden. Flera rödlistade arter har påträffats i området, främst olika arter av lavar och fåglar. Området har stora sociala värden som en tätortsnära äldre skog med goda möjligheter till bär- och svampplockning.

Delar av området var tidigare privatägt men köptes in av Alvesta kommun 2019, för att säkerställa att naturvärdena kan bevaras. Naturreservatets namn Björnholmarna har en historisk koppling. Området har tidigare hetat Furumossen men historiska kartor indikerar att kullarna i nordost har hetat just Björnholmarna.

Karta där området för Björnholmarnas naturreservat är markerat