Kris och beredskap

En kris innebär att man drabbas av en allvarlig och oförberedd händelse. Vi har alla ett ansvar att förbereda oss.
Senast uppdaterad 4 mars 2024