Förbered dig för kris

Vid en kris behöver du vara redo för att klara dig själv i början. Här finns information om vad du behöver ha hemma och hur du agerar om det blir en kris.
Sidans innehåll

Samhället kommer behöva lägga sina resurser på att hjälpa utsatta människor, såsom äldre, sjuka och barn. Här beskriver vi vad du behöver ha hemma och hur du agerar om det blir en kris.

Du har ett eget ansvar

Kommunen ansvarar bland annat för att äldreomsorg, vattenförsörjning och skola fungerar vid en samhällsstörning. Du som privatperson har också ett ansvar. Viktigast är att ha vatten, mat, värme och möjligheter till kommunikation – det vill säga att kunna ta del av information från myndigheter och medier.

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den. Fundera över hur du och personer i din närhet kan klara en situation där samhällets normala service inte fungerar som vanligt.

Så kan du förbereda dig

Vänd dig till tillförlitliga källor för information. Myndigheten för säkerhet och beredskap och Krisinformation är bra källor om du vill förbereda dig för kriser.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och tv, som ibland föregås av utomhussignalen ”Hesa Fredrik”.

Signalen för VMA testas fyra gånger per år

Signalen för VMA testas fyra gånger per år. Det görs den första helgfria måndagen klockan 15.00 i mars, juni, september och december. Signalen ljuder i sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad, under minst två minuter.

Om du hör signalen vid andra tillfällen än vid testerna ska du:

  • Söka skydd inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio Kronoberg P4 och P3, för ytterligare information.

Skyddsrum

Ett skyddsrum kan stå emot tryckvågor och splitter, brand, joniserande strålning och bråte från raserade hus. Skyddsrummen har egna ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser och radioaktivt damm.

I Alvesta kommun finns totalt 12 000 platser. De flesta skyddsrummen är inventerade och besiktigade under 2023. Ett skyddsrum kan användas för verksamhet i fred, men ska kunna göras redo för användning inom 48 timmar. Ansvarig för detta är fastighetsägaren. I ett läge med höjd beredskap kan kommunen komplettera med skyddade utrymmen, till exempel utrymmen under mark i stabila hus.

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du söka fram ditt närmaste skyddsrum.

Så kan du hjälpa till vid en kris

Frivilliga är viktiga för Sveriges krisberedskap och civila försvar. Det behövs alltid frivilliga som kan hjälpa till vid kriser, större olyckor och kan ingå i kommunens krisorganisation när ordinarie resurser inte räcker till.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

FRG är ett koncept från Civilförsvars­förbundet. FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen och kan kallas in av kommunen vid en kris.

FRG söker alltid nya frivilliga. Om du är intresserad av att hjälpa till som frivillig när det behövs går det bra att kontakta dem.


Senast uppdaterad 4 mars 2024