Trygghetspunkter

Vid allvarliga eller längre samhällsstörningar upprättar Alvesta kommun trygghetspunkter.

Trygghetspunkter är en plats där invånare ska få stöd och information under störningar och kriser. Just nu håller vi på med att se över och utveckla våra trygghetspunkter i Alvesta kommun.

Trygghetspunkterna har radioutrustning för att kunna kommunicera och har tillgång till reservkraft. Trygghetspunkterna fungerar som informationscentral och har kontakt med räddningstjänsten och kommunens krisledning och det finns personal på plats.

Vid en trygghetspunkt kan du som kommuninvånare få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och dricksvatten. Från trygghetspunkten kan du även larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Trygghetspunkter i Alvesta kommun

  • Biblioteken i Alvesta, Grimslöv, Lönashult, Moheda och Vislanda.
  • Bygdegården i Hynnenäs.
  • Mobil trygghetspunkt. I händelse av kris eller krig kommer vår kulturbuss att fungera som en mobil trygghetspunkt.
Senast uppdaterad 4 mars 2024