Dricksvatten vid kris

Om det händer något som gör att det normala vattenledningsnätet inte kan användas, behöver dricksvatten delas ut på något annat sätt. Detta dricksvatten kallas nödvatten och distribueras genom att vi ställer ut vattentankar på lämpliga platser.

Vid en vattenläcka eller annan störning i distributionen av dricksvatten kan många kommuninvånare drabbas. Alvesta kommun har en nödvattenplan som beskriver hur vi ska förse våra invånare med dricksvatten vid en kris.

Var vattentankar placeras ut

I nödvattenplanen finns information om var vattentankar kommer att placeras ut vid en kris. Samhällsviktiga verksamheter som till exempel vårdboenden, barnomsorg och tillagningskök är också identifierade i planen. Vi informerar allmänheten om var vi ställer ut tankar när behov av nödvatten uppstår.

Senast uppdaterad 4 mars 2024