Hemsjukvård

Hemsjukvård är planerade hälso- och sjukvårdsinsatser eller rehabiliteringsinsatser som ges i hemmet. Hemsjukvård kan du få om du inte kan ta dig till vårdcentralen eller sjukhuset på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Du som till exempel bor på särskilt boende eller i bostad med särskild service har rätt till hemsjukvård. Övriga kommuninvånare (oavsett ålder) kan beviljas hemsjukvård om du inte kan ta dig till vårdcentralen eller sjukhuset på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Behov av hemsjukvård bedöms alltid av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Exempel på vad den kommunala hemsjukvården kan hjälpa till med:

  • Bedömningar
  • Provtagning
  • Såromläggningar
  • Rehabilitering
  • Utprovning av hjälpmedel

Avgifter för hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är 100 kronor per besök dock max 100 kronor per dygn (maxbelopp om 2 170 kronor per månad för år 2022). Hemsjukvård för barn och unga under 18 år är avgiftsfri.

Avgiften ingår inte i regionens högkostnadsskydd.

Kontakta hemsjukvården

Om du behöver komma i kontakt med kommunens hemsjukvård kontakta kommunens växel, telefon 0472-150 00.