Hemsjukvård

Hemsjukvård är planerade hälso- och sjukvårdsinsatser eller rehabiliteringsinsatser som ges i hemmet. Hemsjukvård kan du få om du inte kan ta dig till vårdcentralen eller sjukhuset på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Vad du kan få hjälp med

Du som till exempel bor på särskilt boende eller i bostad med särskild service har rätt till hemsjukvård. Övriga kommuninvånare (oavsett ålder) kan beviljas hemsjukvård om du inte kan ta dig till vårdcentralen eller sjukhuset på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Behov av hemsjukvård bedöms alltid av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Exempel på vad den kommunala hemsjukvården kan hjälpa till med:

  • Bedömningar
  • Provtagning
  • Såromläggningar

Avgifter för hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är 100 kronor per besök dock max 100 kronor per dygn (maxbelopp om 2359 kronor per månad för år 2023). Hemsjukvård för barn och unga under 18 år är avgiftsfri.

Avgiften ingår inte i regionens högkostnadsskydd.

Kontakta hemsjukvården

Sjuksköterska inom varje område har telefontid två gånger om dagen måndag till fredag. Behöver du komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut inom rehabiliteringen kan du istället ta kontakt med vårt kontaktcenter på telefon 0472-150 00.

Sjuksköterska Asken

Telefon: 0472-59 56 29
Telefontid: 07:30-8:00 och 13:00-13:30 (måndag-fredag)

Sjuksköterska Björkliden

Telefon: 0472-59 59 07
Telefontid: 07.30-08-00 och 13.30-14.00 (måndag-fredag)

Sjuksköterska Centrum

Telefon: 0472-151 06
Telefontid: 07.30-08-00 och 13.30-14.00 (måndag-fredag)

Sjuksköterska Furuliden

Telefon: 0472-59 56 37
Telefontid: 08:00-08:30 och 13:00-13:30 (måndag-fredag)

Sjuksköterska Högåsen

Telefon: 0472-150 92
Telefontid: 07:30-8:00 och 13:30-14:00 (måndag-fredag)

Sjuksköterska Torsgården

Telefon: 0472-59 56 46
Telefontid: 07:30-08:00 och 13:00-13:30 (måndag-fredag)