Hemsjukvård

Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering när den ges i den enskildes bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tid.

Du som till exempel bor på särskilt boende eller i bostad med särskild service har rätt till hemsjukvård. Övriga kommuninvånare (oavsett ålder) kan beviljas hemsjukvård om man till exempel inte kan ta sig till vårdcentral på grund av sitt sjukdomstillstånd. Behov av hemsjukvård bedöms alltid av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i den kommunala hemsjukvården.

Exempel på vad den kommunala hemsjukvården kan hjälpa till med:

  • Bedömningar
  • Provtagning
  • Rehabilitering
  • Såromläggningar
  • Utprovning av hjälpmedel

Avgifter för hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är 100 kronor per besök dock max 100 kronor per dygn (maxbelopp om 2 125 kronor per månad). Hemsjukvård för barn och unga under 18 år är avgiftsfri.

Avgiften ingår inte i regionens högkostnadsskydd.

Kontakta hemsjukvården

Om du behöver komma i kontakt med kommunens hemsjukvård kontakta kommunens växel som hjälper dig att komma i kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska.