Familj, barn och ungdom

Behöver du råd och stöd när det gäller sociala frågor som rör familjen, barn, barn ungdomar eller föräldrar? Vill du göra en ansökan om stöd och hjälp eller en anmäla att du tror att ett barn far illa eller har problem? Alvesta kommun erbjuder stöd eller hjälp till dig och din familj.

Stöd och råd kring föräldraskap

Som förälder kan du ibland behöva stöd i ditt föräldraskap. Alvesta kommun erbjuder stöd och rådgivning till familjer som behöver det.

Om du är osäker på vilken hjälp du kan få eller vem du kan vända dig till, kan du kontakta vår mottagning. Mottagningen når du via telefon 0472-154 35 eller via kommunens kontaktcenter.

Familjecentrum

Stöd till barn och ungdomar 

Du som är barn eller ung har rätt att ha någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och ska behandlas med respekt. Socialtjänsten ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn som inte har det så bra. Här jobbar bland annat socialsekreterare vars uppgift är att tillsammans med sig och din familj försöka hjälpa dig så att du får det bättre.

Läs mer om socialtjänsten hos Koll på soc, sidan vänder sig till sig som är ung, som har frågor kring vad socialtjänsten är, vad socialtjänsten gör och vad socialtjänsten kan hjälpa dig med

Stöd- och behandlingsenheten 

Läs mer om vilket stöd och häjälp du kan få från stöd och behadlingsenheten 

Stöd- och behandlingsenheten 

Om du är osäker på vilken hjälp du kan få eller vem du kan vända dig till, kan du kontakta vår mottagning.

Om du vill ansöka om hjälp eller göra en anmälan 

Vill du göra en anmälan eller ansöka om hjälp, för dig eller någon annan, kontaktar du oss. En anmälan om barn som far illa kan du höra skriftligt eller muntligt. Lär mer om orosanmälan här. Kommunen har en skyldighet att följa upp de anmälningar som kommer in.

Socialtjänsten utreder 

Socialtjänsten gör en förhandbedömning där vi tar ställning till om en utredning ska inledas. Om en utredning inleds kommer socialsekreterare att prata med barnet, familjen och ibland även andra personer kring familjen. Det gör vi för att se hur barnets situation ser ut och in det finns behov av insatser från socialtjänstens sida. Utredning får ta fyra månader, men ska göras klart så snart som möjligt. För mer information se "Så fungerar socialtjänsten".

I särskilt allvariga fall

Ibland bedömer socialtjänsten att ett barn/ungdom far så pass illa i sitt hem att det behöver skydd och inte kan vara kvar hemma, till exempel om barnet vanvårdas eller utsätts för misshandel. Det innebär att barnet eller ungdomen kan placeras i ett familjehem, under kortare eller längre tid. Om barnet/ungdomen och eller vårdnadshavarna inte samtycker till placering så kan det fattas beslut om tvångsåtgärder. Det då enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Stöd- och behandlingsenheten 

Läs mer om vilket stöd och häjälp du kan få från stöd och behadlingsenheten 

Stöd- och behandlingsenheten