Familjecentrum

På Familjecentrum får hela familjen stöd under de viktiga småbarnsåren.
Sidans innehåll

Familjecentrum i Alvesta är en samverkan mellan Alvesta kommun och Region Kronoberg. På familjecentrum finns barnhälsovården (BVC), utbildningsförvaltningen, socialtjänst och tandvården representerade.

Tillsammans vill vi vara ett stöd för hela familjen under de viktiga småbarnsåren.

Hembesök för förstagångsföräldrar

Vi erbjuder hembesök till alla som är inskrivna på familjecentrum och som fått sitt första barn eller sitt första barn i Sverige.

Hembesöket görs gemensamt av BVC-sjuksköterska och socialrådgivare, då vi vet att man ofta har många frågor som förstagångsförälder eller som ny förälder i Sverige. Vi erbjuder även hembesök vid 8 månaders ålder.

Barnhälsovård

På BVC i Alvesta arbetar sjuksköterskor och läkare och du kan vända dig till oss med frågor om ditt barns hälsa och utveckling fram till barnet börjar förskoleklass.

Barnhälsovården arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer.

Pedagogisk verksamhet

På familjecentrum arbetar en pedagog. Pedagogens roll är att främja samspelet mellan barn och föräldrar ur ett pedagogiskt lärande perspektiv i en tillåtande och trygg miljö. Vår pedagog finns i anslutning till väntrummet.

Familjerådgivning

På familjecentrum arbetar två familjerådgivare med föräldrastöd och rådgivning i relationerna inom familjen. Vi erbjuder föräldrastöd både individuellt och i grupp.

Föräldraskapet är en av livets största och viktigaste utmaningar och kan i perioder upplevas svårt. Det är lätt att känna sig otillräcklig. Varje utvecklingsfas ställer oss inför nya utmaningar. Ibland kan man behöva individuellt stöd.

För individuellt stöd kan antingen den ena eller båda föräldrarna komma för att exempelvis:

  • Få råd och stöd i föräldraskapet.
  • Få nya strategier att hantera olika situationer som uppstår mellan dig och ditt barn.
  • Prata om mönster och samspel inom familjen.
  • Få hjälp med att ansöka om förskola eller med andra praktiska frågor.

Tandvård

Folktandvården kommer till familjecentrum och erbjuder besök hos tandsköterska för munhälsokontroll när barnet är 1 och 2 år.

Föräldrastödsgrupper

Vi erbjuder olika kostnadsfria utbildningar för dig som vårdnadshavare. Bland annat Trygghetscirkeln som är ett föräldrastödsprogram för dig som ska bli förälder eller som är förälder till barn mellan 0-12 år.

Bra att veta

  • Vi för inga journaler och registrerar inte ditt besök.
  • Vi har tystnadsplikt.
  • Du kan vara anonym.
  • All kontakt med oss är gratis.
  • Vi har anmälningsskyldighet om vi misstänker att ett barn far illa.
Senast uppdaterad 4 mars 2024