Adoption

Adoption är en möjlighet att ge barn som behöver nya föräldrar, en familj. En adoption är till för barnets skull och ska ge barnet en trygg och god uppväxt.
Sidans innehåll

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. I Sverige är internationella adoptioner vanligast. Nationella adoptioner kan vara spädbarnsadoptioner, men vanligast är närståendeadoptioner, det vill säga adoption av ett barn till make/maka eller registrerad partner.

Internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera från utlandet ska du först kontakta en familjerättssekreterare på familjerätten hos kommunen för ett informationssamtal. Därefter får du gå en förberedande utbildning om adoption.

Utredning

Efter utbildningen gör familjerätten en utredning för att ta reda på om du är lämplig som adoptivförälder. Du får bland annat berätta om din bakgrund och hur ditt liv ser ut i dag. Du får också lämna läkarintyg. Informationen som du lämnar blir underlag för socialnämndens beslut och kommer att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Medgivande att adoptera

Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ge dig ett så kallat medgivande att adoptera. Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

Närståendeadoption

Om du vill göra en närståendeadoption kontaktar du tingsrätten. Om det gäller adoption av ett barn under 18 år ska socialnämnden yttra sig i ärendet och får därför uppdraget av tingsrätten att utreda och bedöma om adoptionen är till fördel för barnet. Om barnet är tolv år krävs samtycke från barnet. Om barnet är under 18 år krävs samtycke från vårdnadshavare.

Mer information om adoption

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, är en statlig myndighet som erbjuder kunskap för att alla barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. De ansvarar också för att adoptioner ska ske på ett lagligt och etiskt sätt.

Senast uppdaterad 4 mars 2024