Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

I Alvesta kommun arbetar vi tillsammans för ett öppet och demokratiskt samhälle och för alla människors lika värde.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Ett av de första uppdragen för FN (Förenta Nationerna) var att komma överens om de rättigheter alla människor har, som ingen annan får förneka eller ta ifrån dem. 1948 presenterade FN den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Detta var det första internationella dokument som tydligt beskrev alla människors friheter och rättigheter.

Den allmänna förklaringen innehåller bland annat punkterna:

  • Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
  • Du har rätt till ett liv fritt från våld.
  • Du har rätt att säga din åsikt och dela den med andra.
  • Du har rätt att leva och känna dig trygg.
  • Du har rätt att arbeta och du har rätt till vila och semester från arbetet.
  • Du har rätt att gå i skolan.
  • Du ska inte bli sämre behandlad för att du har ett visst kön eller hudfärg.

Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter innehåller totalt 30 bestämmelser som kallas artiklar.

Alvesta kommuns arbete med mänskliga rättigheter

I Alvesta ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Vi arbetar därför aktivt med bland annat jämställdhet och tillgänglighet. Vi följer också lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Senast uppdaterad 4 mars 2024