Mångfald

Med mångfald menas en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter.
Alvesta kommun ska vara välkomnande, inkluderande och spegla samhällets mångfald genom att ta till vara alla människors erfarenheter och kompetenser. Det råder nolltolerans mot diskriminering.

Det som är avgörande för ett framgångsrikt mångfaldsarbete är att samarbeta med övriga aktörer i samhället – civilsamhället, näringslivet, föreningslivet och enskilda kommuninvånare. Arbetet med mångfald är en del av arbetet mot de globala målen – Agenda 2030.

Pris för främjande av jämställdhet

Alvesta kommun vill uppmärksamma och hylla personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap i kommunen. Därför kan du nominera den eller de som du tycker är värdiga till Alvesta kommuns pris för insatser som främjar jämställdhet och jämlikhet.

Priset delas ut av Alvesta kommuns kultur- och fritidsförvaltning. Du kan läsa mer om priset samt ladda ner en blankett för nominering nedan.

Senast uppdaterad 4 mars 2024