Stipendier och priser

Stipendier och priser

Varje år delar Alvesta kommun ut priser och stipendier till eldsjälar inom olika områden.
Sidans innehåll
Du som tycker att någon har utmärkt sig eller bidragit särskilt mycket till Alvesta kommuns utveckling kan under hösten nominera den personen till något av våra priser och stipendier.

Särskild prestation

Med priset för särskild prestation vill vi uppmärksamma personer, organisationer och/eller föreningar som utmärkt sig genom att vara goda förebilder, eller som bidragit till nytänkande och främjande av ungdomsverksamhet i Alvesta kommun.

Kriterier för priset:

 • Insatsen främjar nytänkande eller stärkt gemenskap för människor eller en verksamhet i Alvesta kommun.
 • Insatsen bidrar till utveckling eller en ny start för människor eller en verksamhet i Alvesta kommun.
 • Pristagaren ska bo eller ha varit bosatt i Alvesta kommun eller ha annan särskild anknytning hit.

Nomineringsblankett skickas till:
Alvesta Kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Centralplan 1, 342 80 Alvesta
E-post: kulturochfritid@alvesta.se

Märk ansökan med vilket pris du vill nominera till.

Tidigare pristagare

2023 Magnus Andersson

Magnus Andersson är en driven ungdomsledare i Alvesta SK som mer eller mindre bor i ishallen. Förutom att vara sportsligt ansvarig för föreningens ungdomslag driver han även många av föreningens projekt, till exempel den mycket uppskattade sommarcampen – en sommarhockeyskola för ungdomslagen i föreningen. Magnus Anderssons stora engagemang, som smittar av sig på omgivningen, har gjort honom till en mycket uppskattad del av Alvesta SK.

2022 Muslija Beciroski

Muslija Beciroski kom som flyktning till Alvesta 2014 och såg redan från början att det fanns ett stort behov att engagera och inkludera barn och ungdomar i fysisk aktivitet. Han engagerade sig helhjärtat på sin fritid i basket. Från ett litet gäng som började spela basket på Rönnedal har Muslija Beciroski med hjälp av andra bildat en basketförening där både killar och tjejer spelar. Muslija Beciroski är ett exempel på att man med stort engagemang, entusiasm, goda idéer och vilja bidrar till barn och ungdomaras hälsa och tillhörighet.

2021 Johanna Lundquist

Johanna Lundquist har ett stort hjärta och engagemang för ungdomar och sin hembygd Hjortsberga.
Sedan ung ålder har hon varit med i Hjortsberga Gymnastikklubb och har genom åren hunnit med att vara såväl aktiv gymnast, ledare och aktiv i styrelsen. Numera har hon rollen som ledaransvarig och leder även själv grupper inom föreningen. Förutom sitt engagemang i Hjortsberga Gymnastikklubb är hon även aktiv i Hjortsberga IF och Kvenneberga Bygdegård. En riktigt lokal eldsjäl.

2020 Thomas Ragnarsson

Thomas Ragnarsson har som projektledare varit en nyckelperson för att medborgarförslaget om att skapa en skate- och aktivitetspark i Moheda kunnat bli verklighet. Thomas Ragnarsson har via sitt engagemang i Moheda intresseförening lagt åtskilliga timmar på att söka finansiärer och driva detta projekt som gett Mohedaborna en ny samlingplats. En riktig eldsjäl.

2019 Gustavo Rocha Medina

Som drivande i Alvesta Motorklubb jobbar Gustavo Rocha Medina för att unga i Alvesta kommun ska komma tillsammans i ett positivt sammanhang. Gustavo Rocha Medina har ett självklart ledarskap baserat på tydliga regler och normer. Genom detta lotsar han ungdomarna mot en meningsfull fritid, jobb eller en livslång passion för motorer.

2018 Masumi Mikawa Gustavsson och Emanuel Gustavsson

Masumi och Emanuel Gustavsson har genom enträget arbete i över tio år utvecklat Café St. Clair till en unik restaurang av yppersta kvalité i Alvesta. Genom att utgå från japansk design och kokkonst och med formen och känslan som utgångspunkt har de förenat det japanska med det svenska i en härlig symbios. Café St. Clair är i dag ett turistmål som sätter Alvesta på kartan, samtidigt som det skapas en unik träffpunkt för Alvesta kommuns medborgare. 

2017 Rebecka Lundberg

Rebecka Lundberg har varit en ledande kraft i Vislanda Skol IF i över 11 år som ledare, styrelseledamot, sekreterare och kassör. Hon har genom föreningen bidragit till att upprätta dagliga sport- och fritidsaktiviteter efter skoltid för 100-tals barn och ungdomar i Vislanda. Hennes ledaregenskaper och stora engagemang har på ett avgörande sätt bidragit till utveckling av hela Vislanda samhälles fritidsliv!

2016 Johan Björkqvist

Under en paus mellan matcherna på Rödsle Cup besökte Alvesta GIF äventyrsbadet i Oskarshamn där pojkarna i laget kunde bada och ha kul. Johan Björkqvist stod vid sidan av bassängen och höll uppsikt, då han upptäckte en pojke som låg på botten. Han hoppade i med kläderna på och fick upp pojken till ytan. Pojken kunde räddas, troligtvis tack vare Johans insats.

2015 Linda Gustavsson

Linda Gustavsson är en verksam kock på förskolan Lekbacken i Alvesta kommun som brinner för sitt uppdrag och är en god förebild och inspiratör. Hon är också en dedikerad ledare som sprider både kunskap och engagemang om matlagning. På ett enastående sätt skapar hon stora måltidsupplevelser som innebär en bra start i livet för våra barn i Alvesta Kommun.

2014 Elisabet Carcamo Storm

Elisabeth Carcamo Storm har genom stort engagemang, mod och kraft lyckats med konststycket att göra det kyrkliga mer öppet och allmänt tillgängligt genom att verka för att sprida kulturens kraft innanför kyrkoväggarna i Alvesta kommun.

Pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Alvesta kommuns integrations- och mångfaldspris ska uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som gjort ett stort och betydelsefullt arbete för att underlätta integration, främja mångfald och motverka segregation och utanförskap.

Kriterier för priset:

 • Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika bakgrund.
 • Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter.
 • Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor.
 • Insatsen ska ha bidragit till att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Alvesta kommun.
 • Pristagaren ska bo eller ha varit bosatt i Alvesta kommun eller ha annan särskild anknytning hit.

Nomineringsblankett skickas till:
Alvesta Kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Centralplan 1, 342 80 Alvesta
E-post: kulturochfritid@alvesta.se

Märk ansökan med vilket pris du vill nominera till.

Tidigare pristagare

2023 Edina Maslac

Edina Maslac har under mer än 20 år jobbat för och med ungdomar på ett förtjänstfullt sätt. Hon har alltid kämpat för ungdomsfrågor i kommunen. Tydlig i rollen som vuxen ungdomsledare har hon stöttat och hjälpt ungdomar. Hennes engagemang i inkluderande frågor är stort och hon har kämpat mycket för att motverka utanförskap för ungdomarna. Utöver ungdomar har hon också på olika sätt hjälpt många vuxna.

2022 Britta Bünger

Britta Bünger har ett stort hjärta och samhällsengagemang. Som lokalpolitiker under många år har hon bidragit till kommunens utveckling. Som aktiv och engagerad i Rädda barnen har Britta Bünger bland annat varit drivande i arbetet mot barnfattigdomen i Alvesta kommun. Hon engagerar sig också i Equmeniakyrkans arbete i Alvesta med ukrainska flyktingarna för att stötta och hjälpa dem navigera i, men också integreras i det svenska samhället.

2021 Rose-Marie Larsson

Rose-Marie Larsson har både i sitt yrkesliv och privat jobbat för att ge ungdomar möjligheter och sett till alla människors lika värde oavsett bakgrund, kön eller religion. Med sitt stora engagemang har hon bidragit till att flera ungdomar blivit delaktiga i samhällsfrågor, sport och kultur och hon har genom åren byggt många broar mellan ungdomar och vuxna, där unga alltid fått vara i centrum.

2020 Mary Cardell

Genom sitt arbete på gruppboendet Torpabacken handleder Mary Cardell blivande undersköterskor från kommunens flerspråkiga utbildningar. Med ett gediget engagemang för omsorgstagare, samt ett gott bemötande och kunskapsgivande mottagande av studenter, introducerar Mary sina elever för yrket. Det spelar ingen roll vad du heter, vart du kommer ifrån eller vilken gud du tror på. Med sina egna erfarenheter av att komma till ett nytt land, en ny kultur, ett nytt språk och ett nytt yrke tar hon till vara på alla de förmågor de blivande studenterna besitter.

2019 Ajdin Turcinovic

Fotboll för alla – det är Ajdins ledstjärna oavsett om han är tränare för ett fotbollslag, arbetar med kommunens sommarlovsverksamhet eller samverkar med fritidsgårdarna. Genom nya satsningen Alvesta United skapar han ett mångkulturellt fotbollslag som berikar kommunens föreningskarta.

2018 Golnoush Lundén Keshavarzi

Golnoush Lundén Keshavarzi har startat och byggt upp projektet Väninnor till Väninnor med fokus på integration av nyanlända kvinnor i Alvesta. Väninnor till Väninnor har sedan utvecklades till en egen verksamhet – Mötesplats Centrum – som samlar kvinnor från andra länder till utbildning, engagemang och restaurangverksamhet. Golnoush Lundén Keshavarzi är modig, energisk, envis och på samma gång empatisk och medkännande i det hon brinner för – att få kvinnor från andra länder etablerade i det svenska samhället.

2017 Gun-Britt Östling

Gun-Britt är en avgörande positiv kraft som stått uppför medmänsklighet samt spridit hopp och kraft för mängder av människor i hela Vislanda samhälle. Under flyktingkrisen 2015 var hon en av de drivande krafterna i att inkludera, välkomna och ta emot människor från andra länder och kulturer. Hon startade ett språkcafé i Vislanda som har blivit en avgörande mötesplats. Gun-Britt Östling har inte bara främjat integration, utan även motverkat segregation och utanförskap för många människor. 

2016 Heidi Sydmark

När flyktingkatastrofen förra hösten var ett faktum var Heidi Sydmark en av de som entusiastiskt tog sig an uppgiften att välkomna de nyanlända till Alvesta kommun. Som präst i Moheda pastorat har hon visat vägen och tagit täten i det humanitära arbetet på gräsrotsnivå.

2015 Röda Korset, Moheda

Röda Korset har genom ideella krafter skapat en viktig social mötesplats som främjar integration och motverkar segregation och utanförskap. Verksamheten har starkt bidragit till att skapa ett Torpsbruk med större tolerans och gemenskap.

2014 Föreningen AMAN

Salwa Tawa är ordförande och en av grundarna till föreningen AMAN. Kulturföreningen AMAN har som syfte att förändra bilden av vad som är en invandrare i samhället och bidra till integration genom att vara en brygga mellan olika invandrargrupper.

Kulturpris

Kulturpriset syftar till att hedra, synliggöra och uppmuntra personer, organisationer och föreningar som bidragit med särskilt framstående insatser inom skilda kulturella och konstnärliga områden.

Kriterier för priset:

 • Insatsen ska över en längre tid ha varit bevarande eller nyskapande inom kulturellt eller konstnärligt område.
 • Insatsen har varit särskilt betydelsefull, berört många, eller bidragit till kulturell utveckling för kommunen.
 • Pristagaren ska bo eller ha varit bosatt i Alvesta kommun eller ha annan särskild anknytning hit.

Nomineringsblankett skickas till:
Alvesta Kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Centralplan 1, 342 80 Alvesta
E-post: kulturochfritid@alvesta.se

Märk ansökan med vilket pris du vill nominera till.

Tidigare pristagare

2023 Robert Owen

Robert Owen gör ett stort arbete som ordförande och drivande kraft i det ideella antikvariatet Bokpärlan, beläget i Alvesta stationshus. Här tar man emot böcker och bevarar dem till omvärlden och räddar dem därmed från att slängas på tippen. Robert Owen är en välkänd profil som är öppen och trevlig mot alla han möter och som värnar om det kulturella arvet, där litteraturen är en del. Överskottet från verksamheten delas ut som stipendier till unga lokala kulturutövare. Robert Owen gör även miniutställningar som visas i antikvariatet. I järnvägsknuten Alvesta gör Bokpärlan att tågbyten blir en positiv upplevelse för många resenärer, samtidigt som det även är ett vattenhål för bokälskande Alvestabor.

2022 Ingegerd Andersson

Ingegerd Andersson från Moheda med ett engagemang i flera föreningar är en känd kulturprofil i hela kommunen. Under flera år har hon varit en av de drivande i Mohedarevyn.
Ingegerd Andersson är dessutom bland mycket annat en uppskattad berättare och har arrangerat ett flertal berättarkvällar i Moheda. Hon har även skrivit barnboken Elin och Fanny möter Svänamassen.

2021 Eva Blomquist Bjärnborg

Eva Blomquist Bjärnborg är riksspelman på fiol med gedigen musikutbildning från bland annat Musikhögskolan i Stockholm och har även mottagit Zorns guldmärke. Från början av 80-talet fram till 2020 var Eva Blomquist Bjärnborg lärare på Alvesta Kulturskola och har lärt mängder av ungdomar att både spela och uppskatta folkmusik. Med sitt stora engagemang för folkmusik bland annat som musiker i olika konstellationer, spelledare i Skatelövs Spelmanslag, kompositör och nedtecknare av låt-skatter, har Eva Blomquist Bjärnborg satt Alvesta på folkmusik-kartan.

2020 Joakim Wickström

Med Sverige och hela världen som arbetsplats visar Jocke Wickström att man kan verka som yrkesmusiker och ändå ha Moheda som sin trygga punkt och bas. Förutom att vara en flitigt anlitad musiker i olika sammanhang är Jocke Wickström en uppskattad förebild och lärare för blivande blåsmusiker på Alvesta Kulturskola. När covid-19 gjorde det omöjligt för många musiker att verka och publiken fick se konsert efter konsert ställas in valde Jocke Wickström att ställa om i stället för att ställa in. Hans garage-konserter hemma i det egna garaget under 2020 gladde många människor.

2019 Maria Bertilsson Panagou

Med musiken som språk tar Maria Bertilsson Panagou världen till Moheda och Alvesta kommun.
Efter flera år utomlands har hon återvänt till hembygden där hon med stort engagemang, kunnande och entusiasm blivit en viktig del i kulturlivet. Barn, ungdomar och vuxna från alla grupper i samhället trivs och musicerar tillsammans under Maria Bertilsson Panagous ledning.

2018 Sofie Magnusson

Sofie Magnusson har i över tjugo års tid byggt Huseby Bruk till en av de viktigaste kulturmötesplatserna i hela regionen. Här förenas kulturhistoria med moderna konstnärliga möten i en iver, skaparanda och frenesi som få verksamheter har. Sofie är både företagare och en kulturstrateg, som samtidigt har en obruten entreprenöriell hållning att våga skapa nytt. Detta i en historisk miljö vilket lett till att Huseby blivit en kulturell mötesplats som blivit erkänd även internationellt.

2017 Everts Kvintett

Everts Kvintett är en orkester som spelar nostalgimusik från 1930-1950-tal inom genrerna schlagermusik och swingmusik – dåtidens populärmusik. Orkestern fyller i år 20 år som kulturinstitution i Växjö-Alvesta-regionen och har genomfört 100-tals offentliga uppträdanden i olika sammanhang. De har med konstnärlig kraft berikat den lokala musik- och kulturmiljön i Alvesta, Växjö och hela södra Sverige.

2016 Ulf Jansson

Ulf Jansson har med sin svarvteknik utforskat träets egenskaper och tänjt på svarvandets gränser till näst intill det omöjliga. Med både konstnärens och hantverkarens själ har han placerat svarveriet i helt nya sfärer.

2015 Björn Elmgren

Smålandsoperan med Alvestasonen Björn Elmgren som en av förgrundsgestalterna har på drygt två år skapat sig ett namn och en verksamhet som sjuder av konstnärlig kraft i det småländska landskapet vid masugnen i Huseby.

2014 Alf Tjällskog och Bodil Tallerfors

Alf Tjällskog och Bodil Tallerfors är båda verksamma på konsthantverk/design-linjen vid Grimslövs Folkhögskola. De har i över 10 år varit de drivande krafterna i att utveckla sina elever till att bli en viktig del av Kronobergs och Sveriges kulturliv.

Kulturstipendier

Alvesta kommuns kulturstipendier (arbetsstipendium och ungdomsstipendium) ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden som litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden.

Kriterier för stipendierna:

 • Ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella och konstnärliga områden.
 • Ska stödja och uppmuntra bevarandet och framväxten av konstnärliga och kulturella insatser i kommunen.
 • Sökanden till arbetsstipendiet ska bo eller tidigare ha verkat i Alvesta kommun.
 • Sökanden till ungdomsstipendiet ska bo, ha bott eller tidigare varit verksam i Alvesta kommun och vara högst 25 år.

Nomineringsblankett skickas till:
Alvesta Kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Centralplan 1, 342 80 Alvesta
E-post: kulturochfritid@alvesta.se

Märk ansökan med vilket pris du vill nominera till.

Tidigare stipendiater

2023

Linus Ljunggren, (arbetsstipendium)

Linus Ljunggren är verksam som konstsmed och metallhantverkare. Ett yrke som kräver flexibilitet och ställer stort krav på hantverksskicklighet. Det kan gå från att ena dagen hjälpa antikhandlaren med att gjuta ett nytt beslag i mässing, till att andra dagen arbeta med en ljusbärare till en kyrka. Med en gedigen utbildning i botten driver han nu en egen smedja vid Huseby bruk. Förutom att jobba i den egna smedjan utbildar han också morgondagens hantverkare via sin tjänst som lärare på Grimslövs folkhögskola via utbildningen konsthantverk och design.

Elias Wallin, (ungdomsstipendium)

Elias Wallin inledde sin musikaliska resa på Kulturskolan i Alvesta. Han är mångsidig inom scenkonstbranschen och har erfarenhet av att både stå på scen, vara ljusdesigner, producera musikaler och konserter, samt att medverka som kapellmästare och musiker i olika produktioner. Under sin utbildning på Balettakademien i Göteborg har han bland annat haft roller i Spring Awakening, Les Misérables, samt Cabaret. Elias Wallin har även medverkat i ett flertal musikaler på Växjö Teater, såsom Familjen Addams, Jesus Christ Superstar och Little shop of Horrors.

2022

Eva Franzén, (arbetsstipendium)

Med djur, natur och fotografering som största intressen är det inte så konstigt att naturfotografi är det Eva Franzen från Lönashult brinner för. De som besökt Åsnens nationalpark har kanske sett den stora informationsskylten vid Trollberget med två lodjur, ett av Eva Franzéns verk. Med sitt senaste fotoprojekt – att nattfotografera skogsharar ”in action” – belönades hon med guld, respektive silver, i kategorin däggdjur i SM i naturfotografi.

Leya Widén, (ungdomsstipendium)

Leya Widén är uppvuxen i Grimslöv och har varit verksam i olika musikaler och teaterproduktioner sedan fyraårsåldern. Redan som bebis drogs hon med på repetitioner och föreställningar då mamma och pappa också håller på med teater. Studierna i Växjö på Katedralskolans estetiska program med inriktning mot teater är ett steg på vägen för att i framtiden kunna leva sin dröm som skådespelerska.

2021

Charlotte Hörnlund, (arbetsstipendium)

Charlotte Hörnlund, musiker och låtskrivare, är född och uppvuxen i Alvesta. Efter några år utanför kommunen flyttade hon 2018 tillbaka och bor numera i Benestad. I november släppte hon, som Charlie Hörnlund, sitt debutalbum ”Moments Away” där flera av låtarna är inspirerade av naturen och inte minst skogarna i Alvesta. Låten ”Coming Home” har under hösten legat på P4 Kronbergs spellista. Videon till låten är inspelad i trakterna runt Åsnen.

Brynja Wium, (ungdomsstipendium)

Sångerskan Brynja Wium från Moheda har trots sina unga år hunnit med att stå på scen en hel del, bland annat i Smålandsoperans produktioner. Sina studier började hon på Katedralskolans estetiska program och därefter gick hon tre år på Kulturama i Stockholm med klassisk sånginriktning. Nu studerar hon på Sankt Sigfrids Folkhögskola samtidigt som hon tar privatlektioner i sång.
Målet är att studera vidare på operahögskola i Sverige eller Europa.

2020

Anders Dahlberg, (arbetsstipendium)

Anders Dahlberg är uppvuxen i Torne och numera verksam i Växjö där han undervisar på kulturskolan och har egen ateljé på Italienska Palatset. Genom åren har Anders Dahlberg medverkat på en rad utställningar i både eget namn och i samutställningar. Under sommaren 2020 hittade han hem till Alvesta kommun som en av medverkande i utställningen ”Orolig är jorden” på Hjärtenholm.

Vivianne Otsa, (arbetsstipendium)

Vivianne Otsa är bosatt i Moheda. Hennes akrylmålningar är gjorda i prickteknik och inspirerade av naturen, djur och platser. Hägern är ett av hennes favoritmotiv. Vivianne Otsa har deltagit på en rad utställningar och under hösten kunde hon ses på Alvesta Kulturrunda.

2019

Tim Lööv, (arbetsstipendium)

2019 är Tim Lööws år. Med segern i P4 Nästa – Sveriges Radios rikstäckande musiktävling för nyskriven och nyinspelad musik, satte han både Kronoberg och Alvesta på den populärkulturella kartan. Spelningar runt om i landet, inspelning av skiva och musiklärartjänst på Grönkullaskolan.
Med kommunens arbetsstipendium vill vi premiera en musikalisk kraft som kommer många till del både hemmavid och i stora världen.

Kajsa Haagen, (ungdomsstipendium)

Med start på S:t Sigfrids Folkhögskola i Växjö, har Kajsa Haagen gått vidare till studier vid Ölands Konstskola och nu på Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst i Bergen, Norge. Hennes konstnärskap spänner över skulptur, installationer och performance-konst. Kajsa Haagen visar upp ett ambitiöst konstnärskap som vi gärna vill se utvecklas och komma hem till Alvesta.

2018

Birgitta Thulin, (arbetsstipendium)

Birgitta Thulin har skrivit tre historiska romaner och påbörjat en fjärde. Hon har i sina romaner skildrat historier och händelser med kopplingar till både orter, historier och människor som funnits i Alvesta kommun. Romanen ”Anklagad”, där människans svaghet att tolerera avvikande lyfts fram och skildras, visar en tydlig koppling mellan historia och nutid.

Hanna Göthberg, (ungdomsstipendium)

Hanna Göthberg är en sångerska som sjungit allt sedan hon började på musikskolan i Alvesta vid nio års ålder. I dag är hon 22 år, skriver sin egen musik och har hunnit släppa tre låtar på Spotify. Hon studerar musikproduktion och sång på Musicians Institute i Hollywood, Los Angeles. Hanna Göthberg är en duktig sångerska som kämpar mycket för att lyckas bli en professionell artist.

2017

Emmalill Frank, (arbetsstipendium)

Emmalill Frank har under tio år etablerat sig som en betydande barnboksillustratör i Sverige. Några av hennes böcker beskriver barn som lever i utanförskap och utsätts för mobbning. Men också flyktingbarns svåra situation i att lämna ett hem för att bygga ett nytt. I boken ”Vem vill ha en vårta på näsan?” engagerade hon sig på ett sinnrikt sätt i barn som har dyslexi. Hennes illustrationer och författarskap har kommit att betyda väldigt mycket för barns utveckling.

Philip och Gabriel Carcamo, (ungdomsstipendium)

Philip Carcamo är verksam som ljusdesigner på Regionteatern i Blekinge/Kronoberg. Gabriel Carcamo har etablerat sig som hiphop-artist. Båda två har under många år fyllt kyrkor och scener i Alvesta kommun med sina sångröster och sceniska framföranden. Båda är stora talanger i olika konstnärliga områden.

2016

Maria Ringström, (arbetsstipendium)

Maria Ringström har under lång tid förfinat sitt tecknande och nått en nivå där man kan fråga sig om det är ett fotografi man tittar på eller verkligen en teckning. Hon levandegör djur- och naturmotiv med en hantverksskicklighet som är häpnadsväckande.

Johan Danielsson, (ungdomsstipendium)

Johan Danielsson är en kreatör och entreprenör som med känsla för det lokala och hållbara hittar spännande vägar för att utveckla landsbygden och bidrar till att göra Alvesta till en attraktiv kommun att bo i och besöka.

2015

Mohedarevyn, (arbetsstipendium)

Moheda Revyn är en stark sammanhållande kraft som bidrar till kulturens utveckling i hela Moheda samhälle. De är också ett stort föredöme och en stor inspiratör för hela Alvesta kommuns kulturliv.

Anna Tedestam (ungdomsstipendium)

Anna Tedestam är uppvuxen i Alvesta och redan som 24-åring hunnit bli en framstående keramik-och glas-skulptör värd att uppmärksammas. Hon studerar nu andra året på Konstfacks kandidatprogram ”keramik och glas” i Stockholm.

2014
Gezim Gashi (arbetsstipendium)

Gezim Gashi komponerar och sjunger egna låtar i popgenren. Gezim Gashi har arbetat mycket målmedvetet för att uppnå sin dröm att kunna ägna sig åt sin musik på heltid.

Miranda Murre Eriksson (ungdomsstipendium)

Miranda Murre Eriksson har en säregen lyskraft på scenen och är en stor talang inom singer-songwriter och vis-traditionen. Hon studerar just nu på Visskolan vid Gammelby Folkhögskola.

Byggpris

Byggpriset kan delas ut till fastighetsägare, entreprenörer, organisationer eller föreningar för välvårdade, välrenoverade, nybyggda hus/byggnader. Det byggda ska vara i beläget i Alvesta kommun.

Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllt:

 • Nybyggnation/ombyggnad/renovering där man innovativt sökt lösningar som passar för just den specifika platsen.
 • Nybyggnation/ombyggnad/renovering där man på ett föredömligt sätt tagit tillvara det kulturhistoriska värdet och renoverat med tidsenlig hänsyn.
 • Nybyggnation/ombyggnad/renovering där man på ett föredömligt sätt tagit tillvara det kulturhistoriska värdet och lyckats införliva det i en modern tappning.
 • Arbetsinsats för att på ett varsamt och kontinuerligt sätt utföra tidsenligt underhåll på en byggnad.

Förslag med motivering till byggpris skickas till:
Alvesta kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Centralplan 1, 342 80 Alvesta
E-post: samhallsbyggnad@alvesta.se

Märk ansökan med vilket pris du vill nominera till.

Miljöpris

Miljöpriset kan delas ut till enskilda personer, organisationer, föreningar, entreprenörer verksamma inom Alvesta kommun för ett gott miljöarbete. 

Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllt. Att det utförda arbetet:

 • kan påvisa miljövinst.
 • är framåtsyftande och utvecklingsbart med miljön i fokus.
 • sporrar andra att bli mer miljöframsynta.
 • är nytänkande, innovativt och miljöinspirerat.
 • andas personligt engagemang och intresse med miljön i fokus.

Förslag med motivering till miljöpris skickas till:
Alvesta kommun
SBF Bygg & Miljö
Centralplan 1, 342 80 Alvesta
E-post: bygg.miljo@alvesta.se

Märk ansökan med vilket pris du vill nominera till.

Nybygdenarvet

Varje år delar Alvesta kommun ut bidrag ur Nybygdenarvet till både föreningar och privatpersoner i Västra Torsås församling. Nybygdenarvet är en gåva som 1937 testamenterades till fattigkassan av August Magnusson. Det utgörs av tre fastigheter med tillhörande skogsmark i Västra Torsås församling, där avkastningen enligt testamentet ska gå till behövande i Västra Torsås församling.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om utdelning ur Nybygdenarvet till föreningar och grupper, medan beslut som gäller ansökningar från privatpersoner fattas av omsorgsnämnden.

Det finns en särskilt utsedd arbetsgrupp som sammanträder två gånger om året och bereder ansökningarna. Den lämnar sedan förslag till beslut till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden.

Ansökningar om bidrag ur Nybygdenarvet skickas till:

Alvesta kommun
Omsorgsförvaltningen
342 80 Alvesta
E-post: omsorg@alvesta.se

Ange vem/vilka som ansöker, hur stor summa du/ni ansöker om och till vilket syfte bidraget kommer att användas. Tänk på att uppgifter du skriver i din ansökan kan vara allmän handling.

Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september

Årets pedagog

Priset instiftades 2023 av utbildningsnämnden för att lyfta fram tre pedagoger som goda förebilder och inspiratörer. Du som är vårdnadshavare, kollega, chef eller elev kan lämna in förslag på kandidat till utmärkelsen i de två kategorierna – årets pedagog i förskolan (ett pris) och årets pedagog i skolan och fritidshem (två priser).

Kriterier för priset:

 • Personen visar stor skicklighet i sitt yrkesutövande.
 • Personen är driven att utveckla verksamheten.
 • Personen arbetar målinriktat för ökad måluppfyllelse för barn och elever.

Tidigare pristagare

2023

Motiveringar är hämtade ur nomineringarna från kollegor, elever och vårdnadshavare.

Christin Endro, förskollärare på Aringsås förskola

”Skulle man Googla på världens bästa förskolepedagog skulle man få upp en bild på Christin.”

”Hon utvecklar och väcker barnens nyfikenhet i att lära sig nya saker, stärker deras tilltro till sig själva samtidigt som de tillsammans jobbar på ett målinriktat sätt och utifrån sina projekt skapar inspirerande och trygga miljöer.”

Ajdin Turcinovic, lärare på Grönkullaskolan

”En skicklig person med mycket kunskap. Älskad av kollegor och elever. Motiverar elever och hjälper gärna sina kollegor. Glad, positiv, hjälpsam både i skolan och utanför.”

”Han är en snäll och rolig lärare, han lär ut jättebra. Han ser alltid till så att det finns studiero i klassrummet.”

Theres Eliasson, lärare på Mohedaskolan

”Titti gör verkligen allt för sina elever! Hon bygger goda relationer med dem, skapar trygghet och ger dem de bästa förutsättningarna hon kan för att de ska kunna lära, lyckas och inte minst ha roligt i skolan! Titti är en stjärna!”

”Jag nominerar mina barns lärare för att hon är bara bäst! Hon finns där, alltid mer än någon annan lärare!”

Senast uppdaterad 4 mars 2024