Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Kvalitet och jämförelser

Kvalitet och jämförelser

Vi vill hela tiden förbättra våra verksamheter. En del av det arbetet görs genom att undersöka, mäta och jämföra. Jämförelser görs både med tidigare resultat och med andra kommuner.
Sidans innehåll
Alvesta kommun deltar i och genomför flera olika undersökningar om kvaliteten på de verksamheter vi bedriver. Det för att hålla koll på hur vi ligger till och för att få underlag till att kunna styra och leda till goda resultat.

Kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av cirka 40 mått som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet inom tre viktiga områden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö

Sveriges Kommuner och Regioner driver projektet, där 170 av landets kommuner är med. Resultaten tas fram på samma sätt av alla deltagande kommuner. Därför blir det möjligt att jämföra vår kommuns resultat med andras.

Öppna data

Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Öppna jämförelser mellan kommuner

Sveriges kommuner och regioner (SKR) jämför varje år flera av verksamheterna i landets kommuner. Syftet är framför allt att lära sig av andra och få uppslag till förbättringar och verksamhetsutveckling. Du som kommuninvånare får på så sätt också en klar bild över vad den skattefinansierade verksamheten åstadkommer och hur resultatet står sig i jämförelse med andra kommuner.

Öppna jämförelser görs inom dessa områden:

 • Företagsklimat
 • Miljöarbete
 • Planläggning och tidsåtgång
 • Trygghet och säkerhet
 • Skola: förskola, grundskola och gymnasieskola
 • Socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa

Medborgarundersökning

Alvesta kommun utför vartannat år en medborgarundersökning för att mäta hur du som invånare ser på din kommun. Undersökningen görs i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Den består av en enkät på 128 frågor och baseras på ett urval av 1 200 personer i åldrarna 18 och äldre.

Resultat medborgarundersökningar

Sedan 2021 har medborgarundersökningen en ny form. Det innebär att resultaten från och med 2021 inte är helt jämförbara med tidigare år.

Ungdomsenkäten LUPP

Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för kommuner och regioner som vill få större kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort.

Enkäten är ett sätt att stärka ungas demokratiska rättigheter, där de får möjlighet att föra fram sina åsikter, beskriva sina förutsättningar och påverka kommunen. Vi får ett kunskapsunderlag att utgå från vid planering, prioritering och beslut som rör unga.

I Alvesta kommun genomförde vi LUPP-enkäten för första gången 2021. Enkäten gick ut till:

 • Grundskolans åk 7–9 (13–16 år) på de tre högstadieskolorna Hagaskolan, Mohedaskolan och Vislandaskolan.
 • Gymnasiet i Alvesta åk 1–3 (16–19 år).
Senast uppdaterad 19 mars 2024