Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.
Sidans innehåll

Om komvux som anpassad utbildning

Utbildningen anpassas utifrån dina behov och förutsättningar. Studierna kan kombineras med annan sysselsättning eller arbete.

Du läser i små grupper och du studerar i din egen takt. Varje kurs ges i ett begränsat antal timmar per vecka och antalet kurstimmar är anpassat efter dina individuella behov.

Du planerar dina studier med din lärare och en studie- och yrkesvägledare. Varje elev har en individuell studieplan. Målen sätts enligt skolverkets mål och dina egna förutsättningar.

Efter avslutad kurs får du intyg eller betyg.

Vad krävs för att studera på komvux som anpassad utbildning?

 • Du är 20 år eller äldre
 • Du har en intellektuell funktionsnedsättning
 • Du är bosatt i Sverige
 • Du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Du kan även vara behörig att studera på Lärvux om du är yngre än 20 år. I så fall måste du ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden. Villkoren ovan måste också vara uppfyllda

Vilka kurser kan du läsa?

Du kan läsa kurser på både grundläggande och gymnasial nivå. Kurser på grundläggande nivå motsvarar kurser som man läser i anpassad grundskola och träningsskola.

Gymnasiala kurser motsvarar kurser som läses i gymnasiesärskola. Du kan läsa teoretiska kurser eller en yrkeskurs.

Under vintern finns det också en möjlighet att ge förslag på kurser man önskar ska erbjudas. Varje år tar vi fram en ny utbildningskatalog som ges ut i maj.

Nedan hittar du alla kurser som du kan söka läsåret 2024/25. Du kan även ladda ner kurskatalogen.

Kurser på grundläggande nivå

Illustration ambulans, brandslang och polishatt

Omvärlden (träningsskolenivå)

 • Vi lär oss mer om olika yrken.
 • Vi lär oss mer om våra svenska traditioner.
 • Vi lär oss mer om vad till exempel polis och räddningstjänst gör.
Illustration linjal geometriska former och tal

Matematik

 • Vi jobbar med de 4 räknesätten.
 • Vi lär oss om procent.
 • Vi tränar på att använda procent.
Illustration Storbritanniens flagga

Engelska

 • Tillsammans pratar och lyssnar vi på engelska.
 • Vi blir bättre på att skriva och läsa på engelska.
 • Vi tränar engelska hemma – vi har läxor.
Illustration jordglob

Geografi

 • Vi lär oss var olika länder finns på kartan.
 • Vi lär oss var olika städer finns.
 • Vi lär oss också vad det olika färgerna på kartan betyder.
Illustration svenska flaggan

Svenska / språk och kommunikation

 • Här tränar vi på att ha åsikter och på att lyssna på andras åsikter.
 • Vi blir bättre på att läsa och skriva.
 • Ibland tränar vi hemma – har läxor.
Illustration händer som visar tecken

Tecken som stöd

 • Vi lär oss att prata med varandra med våra händer.
 • Tillsammans tränar vi in olika tecken.
 • Vi övar på att förstå vad våra kompisar tecknar till oss.

Kurser på gymnasial nivå

Illustration tavla med sjö och skogslandskap

Bild

 • Vi framställer bilder med olika tekniker och material.
 • Vi testar bland annat akvarell, fotografiska bilder och textila bilder.
 • Vi samtalar om bilders budskap och funktioner.
Illustration två streckgubbar som pratar med varandra

Service och bemötande

 • En kurs där vi lär oss mer om hur en bra arbetskamrat är.
 • Vi kommer att lära oss mer om vad god service innebär.
 • Vi övar god service på varandra.
Illustration grön växt i gul kruka

Växtkunskap

 • Detta är en praktisk kurs, där vi delvis jobbar utomhus.
 • Vi lär oss hur olika växter ser ut och vad de heter.
 • Vi jobbar med händerna och kroppen när vi planterar och tar hand om växterna.
Illustration noter

Musik

 • Vi sjunger och spelar tillsammans.
 • Vi lyssnar på olika musikstilar.
 • Vi samtalar om olika musikstilar och genre.
Illustration Storbritanniens flagga

Engelska 2

 • Vi jobbar med olika sorters texter på engelska.
 • Vi kommunicera på engelska i både tal och skrift.
 • Vi tränar hemma – vi har läxor.
Illustration streckgubbe och en jordglob

Samhällskunskap

 • Vi lär oss om hur nyheter kan påverka vår syn på omvärlden.
 • Vi lär oss vad reklam är och hur det påverkar oss.
 • I denna kurs behöver vi kunna resonera och samtala för att nå målen.
Illustration svenska flaggan

Svenska delkurs 3 och 4

 • Vi jobbar med muntlig kommunikation
 • Vi lär oss att använda språket på ett vardagligt sätt och ett mer strikt sätt.
 • Vi lär oss skillnader mellan ett vardagligt språk och ett formellt språk.
Illustration en person som sitter på en stol och en som står. Personen som står upp har ett papper i handen

Diagnoser

 • Vi lär oss mer om vad en intellektuell funktionsnedsättning är.
 • Vi lär oss mer om olika diagnoser, tex ADHD och autism.
 • Vi pratar om hur diagnoser kan påverka vår vardag.
Illustration bärbardator

Digital kompetens

 • Vi lär oss om hur vårt informationssamhälle har utvecklats från förr till nu.
 • Vi lär oss att kommunicera, skriva och jobbar med bilder digitalt.
 • Vi kommer lära oss mer om digitala tjänster. Tex bank och sociala medier.

Ansöka

Du ansöker till höstens utbildningar under våren. Sista ansökningsdag till kurserna som startar hösten 2024 är 24 maj.

Läsårstider

Läsåret 2024/25 startar måndag den 19 augusti 2024. Kurserna ges hela läsåret fram till juni 2025.

Studie- och yrkesvägledning

Är du intresserad av att börja studera eller har du frågor kring dina studier? Välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad 22 april 2024