Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.
Sidans innehåll

Om komvux som anpassad utbildning

Utbildningen anpassas utifrån dina behov och förutsättningar. Studierna kan kombineras med annan sysselsättning eller arbete.

Du läser i små grupper och du studerar i din egen takt. Varje kurs ges i ett begränsat antal timmar per vecka och antalet kurstimmar är anpassat efter dina individuella behov.

Du planerar dina studier med din lärare och en studie- och yrkesvägledare. Varje elev har en individuell studieplan. Du bestämmer själv vilka mål du ska nå genom dina studier.

Efter avslutad kurs får du intyg eller betyg.

Vad krävs för att studera på komvux som anpassad utbildning?

  • Du är 20 år eller äldre.
  • Du har en intellektuell funktionsnedsättning på grund av en utvecklingsstörning, eller en förvärvad hjärnskada.
  • Du är bosatt i Sverige.
  • Du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge.
  • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Du kan även vara behörig att studera på Lärvux om du är yngre än 20 år. I så fall måste du ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden. Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

Vilka kurser kan du läsa?

Du kan läsa kurser på både grundläggande och gymnasial nivå. Kurser på grundläggande nivå motsvarar kurser som man läser i anpassad grundskola och träningsskola.

Gymnasiala kurser motsvarar kurser som läses i gymnasiesärskola. Du kan läsa teoretiska kurser eller en yrkeskurs.

Ansöka

Ansökan sker varje vår till de kurser som påbörjas under hösten och som pågår fram till sommaren. Under vintern finns det också en möjlighet att ge förslag på kurser man önskar ska erbjudas. Det finns en utbildningskatalog som delas ut.

Studie- och yrkesvägledning

Är du intresserad av att börja studera eller har du frågor kring dina studier? Välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad 4 mars 2024