Studie- och yrkesvägledning vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledning vuxenutbildning

Har du funderingar kring studier eller vill byta yrkesbana? Välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildningen på Allbo Lärcenter.
Sidans innehåll
Vi erbjuder dig vägledning och information om studier från grundläggande nivå till högskola.

Du kan också få hjälp med att planera för att slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier, bli behörig till högre studier eller andra frågor som rör studier inom vuxenutbildning.

Du kan komma i kontakt med oss på olika sätt. Besök vår drop-in eller boka ett möte med oss via vår e-tjänst.

Vägledning anpassad efter dina behov

Studieplaneringen utgår från dina behov, intressen och förutsättningar. Målsättningen med vägledning är att du ska få ökade kunskaper om dig själv och de alternativ som finns för att du ska kunna göra ett väl underbyggt val av studier framåt. Du kan välja om du vill ha vägledning via telefon, mail eller på plats.

Söka till vuxenutbildning

Allbo Lärcenter erbjuder kontinuerligt start av kurser på både grundskolenivå och gymnasial nivå, samt flera olika yrkesutbildningar. Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med höstterminen det år du fyller 20 år.

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett bra sätt att utöka dina möjligheter att bli antagen till en universitet- och högskoleutbildning. Provet är helt frivilligt och kan skrivas två gånger per år.

Anmälan och mer information om högskoleprovet finns på studera.nu. Där finns också tips på hur du kan förbereda dig inför högskoleprovet. Bland annat finns gamla prov som du kan öva på.

Senast uppdaterad 1 juli 2024