Ansöka till vuxenutbildning

Här hittar du information om hur du ansöker till en vuxenutbildning i Alvesta kommun.
Sidans innehåll

Ansökan

Du kan läsa mer om och ansöka till alla våra vuxenutbildningar via vår kurssportal.

Behöver du hjälp med din ansökan eller vill du ha stöd i ditt val av utbildning? Tveka inte att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Vem kan studera på vuxenutbildning?

Du är behörig till utbildningar för vuxna från och med den 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du gått färdigt gymnasiet men behöver komplettera dina betyg.

All gymnasial kommunal vuxenutbildning söks genom hemkommunen, det vill säga den kommun som du är folkbokförd i. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Alvesta bör du alltså kontakta den kommunala vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Ansökan och antagning till vuxenutbildning

Ansökningar till utbildningar med kontinuerliga starter handläggs i turordning vart efter de kommer in. Vid gruppstarter handläggs ansökningar cirka två veckor innan start.

Om ansökan inte är komplett får du komplettera och handläggningstiden förlängs. När du har blivit antagen till en utbildning blir du kontaktad av den utbildningsanordnare du har valt.

Ni gör tillsammans en personlig studieplan utifrån din bakgrund och dina mål med studierna. I studieplanen framgår också aktuell studietid och studieomfattning.

Komplett ansökan

Vi behandlar din ansökan först när den är komplett, det vill säga när vi har tillgång till alla dina betyg, när eventuell nivåbedömning är gjord och när du har träffat studie- och yrkesvägledare ifall detta finns som ett krav.

Betygsdokumentet ska innehålla ett dokumenthuvud där det står vilken typ av dokument det är, vilken skola du har gått på, samt rektors underskrift. Vi godtar inte meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är betygshandlingar.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du har fått skyddade personuppgifter av Skatteverket ska du inte göra någon webbansökan. Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare så får du hjälp med att göra en studieplanering och en säker ansökan.

Studera i en annan kommun

Om du är folkbokförd i Alvesta kommun men vill studera i en annan kommun, ska du ansöka till utbildningen i den kommun du vill studera i och sedan skicka din ansökan till oss på vuxenutbildningen i Alvesta kommun.

För att din ansökan ska vara komplett ska du förutom ansökningsblanketten även bifoga kopior på alla dina tidigare betyg, intyg eller utlåtanden.

Förutom detta behöver du också skriva en tydlig motivering till varför du vill gå utbildningen, berätta om din eventuella arbetslivserfarenhet, samt berätta om varför du söker utbildning på annan ort.

Studera på Allbo Lärcenter om du är skriven i en annan kommun

Om du inte är bosatt i Alvesta kommun men vill studera här krävs även ett godkännande från din hemkommun.

Rätt till utbildning?

Det finns regler för vem som har rätt till en utbildningsplats om det finns fler sökande än antal platser på en kurs. Förtur ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

  • Vill slutföra sina studier.
  • Behöver utbildningen för komplettera behörighet.
  • Behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Prövning

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Läraren sätter betyg efter avslutad prövning. Tänk på att även om du gör prövningen på distans kan det krävas att du gör vissa moment på plats. Detta gäller till exempel i de kurser där det ingår nationella prov, vilka alltid görs på plats.

Senast uppdaterad 4 mars 2024