Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildning på Allbo Lärcenter kan du som är vuxen studera och slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också studera för att byta yrke eller bli behörig till högre studier.

Inom vuxenutbildning finns kurser på grundläggande nivå och kurser på gymnasial nivå. Grundläggande nivå är utbildningar för dig som saknar kunskaper som uppnås i grundskolan. Utbildningar på gymnasial nivå är för dig som saknar betyg från gymnasiet eller behöver komplettera din gymnasieutbildning.

Om du behöver lära dig svenska kan du läsa SFI – svenska för invandrare. Du som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada kan studera särskild utbildning för vuxna på Lärvux.

Olika studieformer

Det finns olika typer av studieformer och det gäller att hitta den studieform som passar dig bäst. Du kan läsa på plats i grupp eller läsa utifrån ett flexibelt upplägg där du varvar studier på egen hand med handledning av lärare eller helt på distans. Du kan också läsa i olika studietakt vilket betyder att du väljer om du vill studera på deltid eller heltid.

Studier på plats

Studier på plats passar dig som behöver och vill ha flera lektioner varje vecka och handledning av lärare. Du har schemalagda lektioner på skolan varje vecka. Du träffar lärare och kan ställa frågor och be om förklaringar. Du studerar i grupp tillsammans med andra elever.

Vi erbjuder inte inte närstudier på plats i Alvesta men samarbetar med komvux i andra kommuner. Kontakta studie- och yrkesvägledningen om du är intresserad av denna studieform.

Distansstudier

Distansstudier sker via en digital lärplattform där du har tillgång till uppgifter, övningar och inlämningsuppgifter. Om det ingår nationella prov eller praktiska moment i kursen, sker det på plats. Distansstudier innebär att:

  • Du studerar helt på egen hand, utan att träffa lärare.
  • Du kan studera när det passar dig.
  • Du behöver dator, internetuppkoppling och datavana.

Flexstudier

Du studerar på egen hand via en digital lärplattform varvat med lektioner och/eller handledningstillfällen med lärare. Flexstudier innebär att:

  • Du studerar mycket på egen hand, med lite hjälp från lärare.
  • Du till viss del kan styra när du studerar.
  • Du behöver dator, internetuppkoplling och datavana.

Kombinera sfi med andra studier

Om du läser sfi har du möjlighet att kombinera dina studier med andra kurser och utbildningar. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer informationer.

Senast uppdaterad 4 mars 2024