För dig som elev

Här hittar du som är elev på Allbo Lärcenters vuxenutbildning den information du behöver för att studera hos oss.
Sidans innehåll

Kursmaterial

Alla utbildningar är kostnadsfria men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. Alla yrkesutbildningar ger rätt till studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Studiefinansiering

Centrala Studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiestöd när du ska studera på kommunal vuxenutbildning. Du kan söka studiemedel från och med hösten det år du fyller 20 år till och med det år du fyller 56.

Beställa betyg

När du har studerat inom vuxenutbildningen kan du begära ut dina betyg. Om det gäller enstaka kurser och prövning mejlar du namn, personnummer och vilka kurser du vill ha med på betygsdokumentet till oss på Allbo Lärcenter.

Om du vill ha ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du först prata med en studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad 4 mars 2024