Sortera rätt

Bra källsortering är grunden för en miljöanpassad avfallshantering. Därför är det viktigt alla sorterar rätt och lämnar avfall till de insamlingssystem som finns.
Senast uppdaterad 4 mars 2024