Färgsortering i villa och fritidshus

Med färgsortering sorterar du ditt hushållsavfall i olikfärgade påsar direkt i hemmet.
Sidans innehåll

Hur fungerar färgsortering?

Med färgsortering sorterar du förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall i olikfärgade påsar. Alla påsar läggs sedan tillsammans i ditt gröna kärl.

Efter tömning körs påsarna till avfallsanläggningen Bredemad i Ljungby. Där sorteras de automatiskt efter färg. Röda påsar går till förbränning och gröna till biogasanläggningar. Resterande skickas för återvinning.

Så här gör du

  • Sortera avfallet i de olika påsarna.
  • När en påse är full, knyt en ordentlig dubbelknut.
  • Släng alla påsar i ditt sopkärl.

Beställa nya påsar

När påsarna börjar ta slut beställer du dem enklast via vår e-tjänst. Det går också bra att ringa vårt kontaktcenter.

De röda och gröna påsarna behöver du inte beställa. Knyt en röd eller grön påse på ditt kärl så får du nya vid tömning.

Vanliga frågor och svar om färgsortering

Varför införs färgsortering?

Att färgsortera är ett beslut som våra politiker tagit. Några anledningar till att man valt denna metod är:

  • Det blir enklare för våra invånare – du sorterar direkt hemma och behöver inte frakta allt till en återvinningsstation. Detta innebär färre bilresor och mindre utsläpp.
  • Erfarenhet visar att när det är lätt att sortera, återvinns mer.
  • Vi kan använda samma sopbilar och samma kärl som tidigare, vilket är kostnadseffektivt. Det är också ett flexibelt system där vi kan bygga ut för sortering av ytterligare typer av avfall i framtiden.

Måste jag färgsortera?

Ja, alla hushåll måste sortera sitt avfall enligt Alvesta Kommuns avfallsföreskrifter och Miljöbalkens avfallsförordning. Om du vill färgsortera hemma eller åka med dina förpackningar till en återvinningsstation väljer du själv. Att färgsortera hemma är en service som förenklar för dig eftersom du inte behöver ta allt ditt avfall till en återvinningsstation.

Gäller detta även mig som bor i lägenhet?

Alla har ansvar för att sopsortera, men det kan fungera olika beroende på var du bor. Det är fastighetsägaren som beslutar hur sorteringslösningen ska ut. Du kommer att få mer information av din hyresvärd vad som gäller för ditt hus. Allbohus kommer att behålla sina miljöhus och där kommer du fortsätta sortera precis som vanligt.

Jag bor i bostadsrätt – Vad gäller för mig?

Bostadsrättsföreningar och de som äger flerbostadshus måste se till att de boende kan lämna sina sopor ifrån sig nära sin bostad.

Om er förening idag har miljörum, där ni sorterar, restavfall, matavfall förpackningar och tidningar, i olika kärl ska du fortsätta som vanligt. Det vill säga, det som slängs i miljörummet ska inte läggas i färgade påsar.

Om ni inte har ett miljörum ska ni fortsätta precis tidigare. Det är upp till din bostadsförening att besluta hur sorteringslösningens ka se ut.

Jag driver ett företag – vad gäller för mig?

Alla företag och verksamheter som har personal på plats och/eller där det vistas människor ska ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. Kommunalt avfall är det som tidigare kallades för hushållsavfall och det är endast ARAB som hämtar detta. Vilken lösning man väljer för annat avfall är upp till varje företag.

Vad är färgsorteringspåsarna gjorda av för material?

De gröna påsarna för matavfall består av biologiskt nedbrytbar och komposterbar polyester, vegetabiliska oljor och stärkelse. Matavfallet skickas till en biogasanläggning där det omvandlas till värdefulla resurser i form av biogas och biogödsel. Övriga påsar är gjorda av återvunnen plast som levt många tidigare liv som olika produkter. Vi tillför alltså ingen ny plast. Det pågår arbete med att få fram andra alternativa material. Så snart det finns påsar som håller den kvalitet som krävs är vi redo att byta ut plasten.

Senast uppdaterad 4 mars 2024