Sortering i lägenhet och bostadsrätt

Alla hushåll ska enligt lag sortera sitt avfall, men det kan ske på olika sätt beroende på var du bor.

I flerfamiljshus och i bostadsrättsföreningar är det fastighetsägaren/föreningen som beslutar vilken sorteringslösning som ska erbjudas. Fastighetsägaren kan välja mellan olika lösningar:

  • Du sorterar ditt avfall direkt i olika kärl i fasighetens Miljöhus/sorteringsrum. Detta är den vanligaste lösningen.
  • Du sorterar avfallet i färgsorteringspåsar som du sedan slänger i fasighetens sorteringsrum/tunna.
  • Du sorterar endast mat- och restavfall i fastigheten. Förpackningar och tidningar ansvarar du själv för att ta till en återvinningsstation.
Senast uppdaterad 4 mars 2024