För dig som äger flerbostadshus

Genom att erbjuda dina hyresgäster fastighetsnära insamling gör du en stor insats både för miljön och dina hyresgäster.
Sidans innehåll

Fastighetsnära insamling (FNI)

Vi vet att ju enklare det är att sortera desto mer återvinns. Som fastighetsägare kan du bidra till att mer avfall återvinns genom att erbjuda dina hyresgäster fastighetsnära insamling.

Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att hushållsavfall, matavfall, förpackningar och tidningar sorteras nära bostaden. Det finns olika sätt att erbjuda sortering:

  • Sortering i kärl för olika förpackningar (detta kräver ofta en större yta, till exempel ett miljöhus)
  • Sortering med färgsorteringspåsar. Färgsortering kan vara ett alternativ även i flerfamiljshus. Det är en smidig metod som vi rekommenderar för fastigheter med 1–6 hushåll.

Krav på fastighetsnära insamling från 2027

Från och med 1 januari 2027 ska alla hushåll och verksamheter ha en ordnad sortering för förpackningsavfall nära fastigheten. Det innebär att flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som idag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver införa det.

Som fastighetsägare behöver du planera så att det finns utrymme för den utökade sophanteringen.

Hur kommer jag i gång med fastighetsnära insamling?

Kontakta oss på Alvesta Renhållnings AB om du vill ha mer information eller boka ett kostnadsfritt besök. Vi tittar på hur din avfallshantering ser ut idag och ger förslag på hur man kan utöka sorteringen. Du når oss via vårt kontaktcenter.

Senast uppdaterad 4 mars 2024