Förskolor i Alvesta kommun

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn mellan ett och fem år. Förskoleverksamheten främjar ditt barns utveckling och lärande där lek är en viktig utgångspunkt. Den ger omsorg och fostran under den tid du arbetar eller studerar.

KommunkartaBarn som fyllt ett år och har föräldrar som arbetar, studerar, är föräldralediga med yngre syskon eller är aktivt arbetssökande har rätt att gå i förskolan. Barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år man fyller tre år.

Förskoleorter

Det finns kommunala förskolor på åtta orter (se även kartan och menyn till höger). Från norr till söder är de:

  • Slätthög
  • Moheda
  • Hjortsberga
  • Alvesta
  • Vislanda
  • Grimslöv
  • Torsåsby
  • Lönashult

Stängningsdagar, som är planeringsdagar för personalen

Hösten 2022

21 september
31 oktober

Börjar ditt barn i skolan i höst och har behov av fritids?

Information på arabiska

Information på somaliska

Information på svenska

Olika förskoleformer

De kommunala förskolorna arbetar med utgångspunkt från förskolans läroplan. De kan dock ha olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt. För närvarande finns det 18 förskolor med cirka 1 100 barn. Förskolorna är indelade i sex förskoleområden med en förskolechef som ansvarig på respektive område.

Det finns fyra enskilda förskolor i Alvesta kommun.