Förskolor i Alvesta kommun

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn mellan ett och fem år. Förskoleverksamheten främjar ditt barns utveckling och lärande där lek är en viktig utgångspunkt. Den ger omsorg och fostran under den tid du arbetar eller studerar.

KommunkartaBarn som fyllt ett år och har föräldrar som arbetar, studerar, är föräldralediga med yngre syskon eller är aktivt arbetssökande har rätt att gå i förskolan. Barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år man fyller tre år.

Förskoleorter

Det finns kommunala förskolor på åtta orter (se även kartan och menyn till höger). Från norr till söder är de:

  • Slätthög
  • Moheda
  • Hjortsberga
  • Alvesta
  • Vislanda
  • Grimslöv
  • Torsåsby
  • Lönashult

Önskar ni besöka en förskola innan ni gör en ansökan eller tackar ja till en förskola är ni välkomna att kontakta kontaktcenter, tfn. 0472-150 00, så kan de hjälpa er vidare till rätt person. Ni kan även mejla utbildningsförvaltningen så hjälper vi er vidare, utbildning@alvesta.se 

 

Olika förskoleformer

De kommunala förskolorna arbetar med utgångspunkt från förskolans läroplan. De kan dock ha olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt. För närvarande finns det 18 förskolor med cirka 1 100 barn. Förskolorna är indelade i sex förskoleområden med en förskolechef som ansvarig på respektive område.

Det finns fyra enskilda förskolor i Alvesta kommun.