Förskolor i Alvesta kommun

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn mellan ett och fem år. Förskoleverksamheten främjar ditt barns utveckling och lärande där lek är en viktig utgångspunkt. Den ger omsorg och fostran under den tid du arbetar eller studerar.

KommunkartaBarn som fyllt ett år och har föräldrar som arbetar, studerar, är föräldralediga med yngre syskon eller är aktivt arbetssökande har rätt att gå i förskolan. Barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år man fyller tre år.

Förskoleorter

Det finns kommunala förskolor på åtta orter (se även kartan och menyn till höger). Från norr till söder är de:

  • Slätthög
  • Moheda
  • Hjortsberga
  • Alvesta
  • Vislanda
  • Grimslöv
  • Torsåsby
  • Lönashult

Stängningsdagar, som är planeringsdagar för personalen

Under 2020 är förskolorna stängda vissa dagar för personalens planering och kompetensutveckling.

Aktuella stängningsdagar hösten 2020;
16 september 2020
26 oktober 2020

Aktuella stängningsdagar våren 2021;
7 januari 2021
18 maj 2021

Börjar ditt barn i skolan i höst och har behov av fritids?

Information på arabiska

Information på somaliska

Information på svenska

 

Handledning till Schoolsoft

Som vårdnadshavare behöver du ofta logga in i Schoolsoft för att lägga in ditt barns förskoletider och ta del av information. En sammanställning med goda råd och instruktioner finner du i denna presentation.

Olika förskoleformer

De kommunala förskolorna arbetar med utgångspunkt från förskolans läroplan. De kan dock ha olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt. För närvarande finns det 18 förskolor med cirka 1 100 barn. Förskolorna är indelade i sex förskoleområden med en förskolechef som ansvarig på respektive område.

Det finns fyra enskilda förskolor i Alvesta kommun.