Studiedagar i förskola

Utbildningsnämnden har beslutat att förskolor och fritidshem i Alvesta kommun har rätt till två studiedagar per termin. Vid studiedagar i förskola och fritidshem är verksamheterna stängda.

Förskolan har följande studiedagar för läsåret 2024/25:

2024-09-18 Förskola
2024-10-28 Förskola och fritidshem
2025-01-07 Förskola och fritidshem
2025-05-20 Förskola och fritidshem

Senast uppdaterad 30 april 2024