Föreningar

Föreningar

Föreningar

Alvesta kommun har ett stort friluftsutbud som utvecklats ur naturens möjligheter. Här hittar du paddling, cykelturer, golf, fiske och mycket, mycket mer.

Föreningslivet är mycket aktivt i kommunen. Här finns de traditionella idrottsföreningarna så väl som de mer annorlunda inslagen så som segelflygning och sportdykning.

I kommunen finns det även många aktiva lokala utvecklingsgrupper som är drivande för sin bygds utveckling. Du hittar föreningarna i vårt föreningsregister.