Föreningar

Föreningar

Föreningar

Alvesta kommun har ett stort friluftsutbud som utvecklats ur naturens möjligheter. Här hittar du paddling, cykelturer, golf, fiske och mycket, mycket mer.

Föreningslivet är mycket aktivt i kommunen. Här finns de traditionella idrottsföreningarna så väl som de mer annorlunda inslagen så som segelflygning och sportdykning.

I kommunen finns det även många aktiva lokala utvecklingsgrupper som är drivande för sin bygds utveckling. Du hittar föreningarna i vårt föreningsregister.

Information kring sammankomster, evenemang och corona

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan med anledning av det aktuella coronaviruset  beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Här hittar du folhälsomyndighetens sida för information till arrangörer.