Föreningar

Föreningar

Föreningar

Föreningslivet är mycket aktivt i kommunen. Här finns de traditionella idrottsföreningarna så väl som de mer annorlunda inslagen så som segelflygning och sportdykning.I kommunen finns det även många aktiva lokala utvecklingsgrupper som är drivande för sin bygds utveckling. Du hittar föreningarna i vårt föreningsregister.

Information till föreningslivet angående corona

Covid-19 sätter spår i mycket som händer i samhället och så även i föreningslivet. Från kultur- och fritidsförvaltningen i Alvesta har vi försökt punkta ner lite nyttig information och länkar som kan vara användbara i er verksamhet.

Drabbas er verksamhet på något särskilt sätt av covid-19 eller ni har frågor eller funderingar hör då gärna av er till oss.

Årsmöten och övriga möten

Folkhälsomyndigheten uppmanar i nuläget föreningar att skjuta upp årsmöten och likande om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Ett alternativ kan vara att genomföra årsmötet digitalt. Tips på hur detta kan göras hittar du i länkarna nedan.

https://www.iogt.se/medlemssidor/tips-for-digitala-moten/

https://funktionsrattstockholmslan.se/2020/03/19/hur-fungerar-ett-digitalt-arsmote/

Med anledning av att föreningar kan ha svårt att träffas förlänger Alvesta kommun tiden för att lämna in bidragsansökan till den 15 juni.

Den planerade föreningsträffen med föreningar från Alvesta kommun i april kommer skjutas på framtiden, nytt datum kommer meddelas.

Lokaler

Föreningar/aktörer som bokat lokaler genom kultur- och fritidsförvaltningen i Alvesta kommun kan boka av utan avbokningsavgift. Arrangören/föreningen ansvarar själv för att avboka via lokalbokningen@alvesta.se.

Råd till föreningar

Folkhälsomyndigheten poängterar vikten av att träningsaktiviteter, framför allt för barn och unga, fortsätter att bedrivas. På deras sida hittar du mer information och tips till hur man kan bedriva verksamhet.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar

Från och med den 30 mars är det förbjudet med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare.

Folkhälsomyndigheten har kommit med en vägledning även för mindre evenemang. Ta gärna stöd i detta för er verksamhet.
Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster

På Riksidrottsförbundets hemsida finns information om hur idrottsföreningar kan agera med anledning av coronaviruset.
Riksidrottsförbundet: Vanliga frågor och om coronavirus och idrott.

Träna utomhus

Att träna utomhus är ett alternativ till den vanliga träningen. Tänk på att det runt om i Alvesta finns flera spår och leder som lämpar sig väl för träning. Du hittar dom på https://www.alvesta.se/se--gora/Fritid/Vandringsleder--motionsspar/

Bidra till att minska smittspridningen

Vi kan alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Några handfasta tips som tål att upprepas.

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Äldre över 70 år bör begränsa sina nära kontakter med andra och stanna      hem.
  • Håll avstånd till varandra
  • Förbud mot besök på äldreboenden, gäller tills vidare

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/informationsblad-pa-olika-sprak/ hittar du informationsblad och affischer på olika språk som kan sättas upp och spridas i er verksamhet.

Håll er informerade

Det händer mycket som kan röra verksamheten i din förening. Gå därför regelbundet in och sök information. Tänk på att använda dig av information som är tillförlitlig och undvik att sprida rykten. Några tips på sidor som kan vara bra att hålla kolla på:

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om covid-19.
Information om coronaviruset covid-19 på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.
Frågor och svar om covid-19

Riksidrottsförbundet samlar information kring idrottsrörelsen och corona.

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Statens Kulturråd samlar upp mycket av det som rör kulturfrågor.

https://www.kulturradet.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/

MUCF sammanställer de nationella stöd som kan vara aktuella för föreningsliv och civilsamhället

https://www.mucf.se/information-till-civilsamhallet-med-anledning-av-coronaviruset

För lokal information uppdateras regelbundet Alvesta kommuns hemsida.

https://www.alvesta.se/