Föreningar

Föreningar

Föreningar

Föreningslivet är mycket aktivt i kommunen. Här finns de traditionella idrottsföreningarna så väl som de mer annorlunda inslagen så som segelflygning och sportdykning. I kommunen finns det även många aktiva lokala utvecklingsgrupper som är drivande för sin bygds utveckling. Du hittar föreningarna i vårt föreningsregister.