Lotteritillstånd

Ska din förening ha ett lotteri? Då kan föreningen behöva ansöka om tillstånd.
Sidans innehåll

Olika tillstånd för lotterier

Kommuner ansvarar från och med den 1 januari 2019 bara för så kallade registreringslotterier. Alla andra licenser ansvarar Spelinspektionen för. Skillnaden mellan ett registreringslotteri och ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

För registreringslotterier krävs endast en registrering som du gör hos kommunen. Registreringen gäller upp till fem år och ger tillstånd att arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp*.
*prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor.

Vad räknas som lotteri?

Ett lotteri är när någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen.

Vem kan få tillstånd?

Allmännyttiga föreningar inom kommunen som uppfyller spellagens krav kan få tillstånd. Lotteritillstånd kan ges först efter att följande punkter är uppfyllda:

 • Att det är en ideell förening med verksamhet i Sverige.
 • Att föreningen inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
 • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Detta ska finnas angivet i föreningens stadgar.
 • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

Ansökan om registrering för lotteritillstånd

Följande handlingar ska vara med i ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § (spellagen), med en omsättning av högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en 5-årsperiod.
 • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare.
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse.
 • Föreningens stadgar.

Start och redovisning av lotteri

När du fått din registrering godkänd av kommunen kan du starta ett lotteri. Vid registreringen utser kommunen en lotterikontrollant som du kontaktar innan du startar lotteriet. Kontrollanten hjälper sedan till vid dragningen av lotteriet.

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas av den sedan tidigare utsedda lotteriföreståndaren. Redovisning ska ske inom två månader.

Lotteri utan tillstånd 

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Det gäller exempelvis i de fall där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp, eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning. 

För att anordna lotterier utan registrering gäller följande: 

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp.
 • Vinster får bara vara varor – inte kontanter. 
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp. 
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, eller vid till exempel en föreningsaktivitet, teaterföreställning eller i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.
Senast uppdaterad 25 mars 2024