Vision, mål och budget

En vision och tydliga mål är grunderna för att skapa en framgångsrik kommun. Vårt gemensamma uppdrag är att arbeta för medborgarnas och kommunens bästa.
Att arbeta med en vision är att lyfta blicken och skapa en bild av vilket samhälle vi vill ha och värderingar som vi kan dela med varandra. Samtidigt ska den ha en konkret koppling till mål och planer för kommunen. Vision 2027 omfattar hela Alvesta kommun där alla – invånare, medarbetare och företagare – har en viktig del.

Vision 2027

Vår vision beskriver strävan att utveckla Alvesta kommun på ett hållbart och jämställt sätt och att skapa en attraktiv livsmiljö och vardag för alla invånare. Den sätter ljuset på barns och ungas behov av en trygg och utvecklande uppväxt och att vi ska säkerställa en välfärd som skapar god livskvalitet för alla invånare. Den pekar också på vikten av ett mångsidigt och livskraftigt näringsliv, där företag kan växa och utvecklas.

Drönarbild från ovan på en cyklist på en träbro över en grusstig med omkringliggande skog.

Mål och budget

I juni varje år beslutar kommunfullmäktige om en ny budget för kommande år, där det beskrivs vilka satsningar vi vill genomföra i kommunen under året och hur vi ska fördela våra pengar. Budgeten anger också en plan för ytterligare två år framåt. Vi sätter även upp mål för att bli bättre och göra rätt saker.

Senast uppdaterad 4 mars 2024