Styrande dokument och författningssamling

Styrande dokument och författningssamling

I Alvesta kommun finns författningar om lagar, förordningar och föreskrifter och även styrande dokument som reglerar den kommunala verksamheten. De är beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och kompletterar de lagar som riksdagen bestämt.
Senast uppdaterad 4 mars 2024