Svenska för invandrare (SFI)

SFI är grundläggande utbildning i svenska språket.

Syftet med utbildningen är att ge vuxna med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i språket. I utbildningen får du lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt.

Du läser tillsammans med andra som har samma språkliga nivå som du själv. Du kan välja att läsa på dagen eller på kvällen. När du har slutat med en kurs får du ett betyg.

Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, hur mycket svenska du kan sedan tidigare och hur mycket tid du lägger ner på studierna.

Anmälan till SFI

På vår kursportal kan du läsa mer om våra kurser och utbildningar. Det är även där du ansöker.

Det går också bra att anmäla sig via en studie- och yrkesvägledare när vi har drop-in.

Senast uppdaterad 4 mars 2024