Psykiatri

Vuxenenheten för psykiatri ansvarar för att ge ett individuellt anpassat stöd till människor med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Många personer med psykisk funktionsnedsättning har svårt att få sin vardag att fungera tillfredställande. En funktionsnedsättning ska inte beröva dig rätten till aktivitet, meningsfull sysselsättning och social samvaro.

Rätten till insatserna prövas enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om du vill göra en ansökan om stöd och hjälp från kommunens psykatri tar du kontakt med handläggaren. Du kan också använda dig av ansökningsblanketten som du hittar här. Tillsammans med dig utreder vi behovet av stöd i boendet och sysselsättning. Handläggaren ger sedan förslag och försöker anpassa stödet efter dina behov.