Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

En boendestödjare ger dig stöd utifrån dina behov för att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Boendestöd innebär att du genom pedagogiska insatser får stöd i att träna upp eller bibehålla din förmåga så att du kan bli mer självständig och få en fungerande vardag. Vi jobbar utifrån dina resurser och mål. Stödet kan beröra flera livsområden, såsom hemmets skötsel, vardagsstruktur, inköp, matlagning, myndighetskontakter och sociala aktiviteter.

Ansök

Du ansöker om insatser och stöd hos handläggare inom socialpsykiatrin. Du når handläggarna via vårt kontaktcenter.

Handläggaren öppnar sedan en utredning. Det krävs oftast ett formellt beslut för att du ska kunna få stöd eller insats. Rätten till insatserna prövas enligt socialtjänstlagen, SoL. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att ta kontakt med dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.

Senast uppdaterad 4 mars 2024