Särskilt boende (äldreboende)

Särskilt boende är ett boende för dig som har ett omfattande behov av tillsyn och omvårdnad under större delen av dygnet.
Sidans innehåll

Boendeform för dig med omfattande behov av vård och omsorg

Särskilt boende är en boendeform som kräver biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Dina behov ska inte kunna tillgodoses på något annat sätt.

Med omfattande behov menas behov av hjälp med personlig omvårdnad under större delen av dygnet. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Du ska kunna styrka att du har behov av stöd.

Beslut om särskilt boende grundar sig på ditt vård- och omsorgsbehov och är oberoende av hur din nuvarande bostadssituation ser ut.

Ansökan om särskilt boende

Du behöver göra en ansökan för att kunna beviljas särskilt boende.

Tänk på att du inte kan ställa dig i kö till särskilt boende på förhand utan du ansöker när du har ett behov och är beredd att flytta.

Önskemål om boende

Du kan i din ansökan ange önskemål om att få flytta till ett visst särskilt boende i kommunen. Vi tar hänsyn till ditt önskemål så långt som möjligt, men lägenheterna fördelas i första hand utifrån omsorgsbehovet.

Erbjuds du en lägenhet på ett annat boende än du önskat kan du tacka ja och samtidigt stå kvar på väntelistan till det boende du önskat. Det är dock viktigt att tänka på att det kan dröja innan en lägenhet blir tillgänglig på det önskade boendet och att det praktiskt innebär att du måste flytta två gånger.

Tackar du nej till två erbjudanden om lägenhet görs en omprövning för att se om ditt behov av särskilt boende kvarstår. Du som är på ett korttidsboende och tackar nej till erbjuden lägenhet får vänta på ett nytt erbjudande i din ordinarie bostad.

Parboende

Du har rätt att fortsätta bo tillsammans med din make/maka, sambo eller registrerade partner på det särskilda boendet, även om det endast är en av er som är i behov av särskilt boende.

Särskilda boenden i Alvesta kommun

I Alvesta kommun finns fem särskilda boenden som drivs i kommunal regi. På ett särskilt boende finns tillgång till personal dygnet runt. Det finns även gemensamma lokaler för måltider, aktiviteter och samvaro.

Lägenheterna kan variera i storlek inom samma särskilda boende, samt mellan boendena. Det finns enrums- och tvårumslägenheter. Tvårumslägenheterna är i första hand avsedda för parboende.

Samtliga lägenheter är möblerade med en höj- och sänkbar säng som du själv köper en madrass till. I övrigt möblerar och utrustar du lägenheten själv med det du vill ha. Du tecknar även själv eventuella telefon- eller internetabonnemang.

Asken i Grimslöv

Asken är ett särskilt boende som ligger mitt i samhället Grimslöv. På Asken finns 15 lägenheter fördelade på de två avdelningarna Ängen och Dungen. Det finns även tio korttidsplatser på avdelningen Gläntan.

Besöksadress

Hantverkargatan 4
340 32 Grimslöv

Kontaktuppgifter

Telefon 0472-59 56 82

Administratör

Telefon 0472-59 56 72

Enhetschef Elisabeth Svanbring

Telefon 0472-59 56 27

Björkliden i Vislanda

Björkliden är ett särskilt boende beläget i Vislanda. Björklidens verksamheter är till för människor som är i behov av hjälp och stöd för att klara sin vardag. Det finns tillgång till personal dygnet runt. På Björkliden finns 35 lägenheter, varav sex lägenheter finns i gruppboende för personer med kognitiv svikt (demenssjukdom) och tre lägenheter är korttidsplatser.

Besöksadress

Sockenvägen 15
342 50 Vislanda

Kontaktuppgifter

Administratör

Telefon 0472-59 56 00

Enhetschef Malgorzata (Maggan) Östlund

Telefon 0472-59 56 01

Ljust rum med stora fönster. Det finns stora gröna växter och ett träd inomhus. I rummet finns sittplatser och sittgrupper.

Furuliden i Moheda

Furuliden är ett särskilt boende beläget i Moheda. På Furuliden finns 44 lägenheter, varav sju lägenheter finns i gruppboende för personer med kognitiv svikt (demenssjukdom) och en lägenhet är korttidsplats.

Besöksadress

Torpsbruksvägen 18
342 60 Moheda

Kontaktuppgifter

Administratör

Telefon 0472-59 56 30

Enhetschef Karin Källström

Telefon 0472-59 56 32

Enhetschef Emma Känno

Telefon 0472-59 56 31

Högåsen i Alvesta

Högåsen är ett särskilt boende beläget i den östra delen av Alvesta tätort. Högåsen har 78 lägenheter uppdelade på fem avdelningar, varav tolv lägenheter är gruppboende för personer med kognitiv svikt (demenssjukdom). På alla avdelningar finns det gemensamma utrymmen inomhus och utomhus.

Besöksadress

Gemlavägen 1
342 35 Alvesta

Kontaktuppgifter

Telefon 0472-151 13

Administratör

Telefon 0472- 151 00

Enhetschef Ajdin Hadzic

Telefon 0472- 150 93

Enhetschef Frida Emanuelsson

Telefon 0472-154 08

Torsgården i Lönashult

Torsgården är ett särskilt boende som ligger i Lönashults kyrkby, tre mil söder om Alvesta tätort. Torsgården består av de tre avdelningarna Boken, Eken och Lönnen. Lönnen är ett gruppboende för personer med kognitiv svikt (demenssjukdom).

Det finns möjlighet för utomstående att komma och äta på Torsgården, men ring gärna innan.

Besöksadress

Lönashultsvägen 27
342 53 Lönashult

Kontaktuppgifter

Administratör

Telefon 0472- 59 56 74

Enhetschef Michaela Månlycke

Telefon 0472- 59 56 41

Avgifter och kostnader för särskilt boende

När du bor på ett särskilt boende betalar du:

  • Hyra för själva lägenheten du bor i.
  • Avgift för personlig omvårdnad och service.
  • Kostnad för måltider.
  • Kostnad för eventuellt hygienpaket (frivilligt tillval).
Senast uppdaterad 4 mars 2024