Korttidsboende (tillfällig placering)

Tillfällig placering i form av korttidsboende finns för dig som har tillfälligt förändrade omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet. Det kan också ge möjlighet till avlastning för en anhörig som ger dig stöd hemma.
Sidans innehåll

Tillfällig placering i form av korttidsboende

Korttidsboende är en tillfällig insats för dig som har ett tillfälligt förändrat omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i ditt eget hem genom exempelvis hemtjänst och hemsjukvård.

Beslutet om korttidsboende är alltid tidsbegränsat under en kortare tidsperiod. Beslutet grundar sig på ditt vård- och omsorgsbehov och är oberoende av hur din nuvarande bostadssituation ser ut.

Om du under din vistelse på korttidsboendet behöver vårdas på sjukhus har du inte kvar din korttidsplats under tiden.

Korttidsboende kan också fungera som en form av avlastning för en anhörig som ger dig stöd och omvårdnad i ditt eget hem. Det kan handla om regelbundna vistelser (växelvård) eller endast vid enstaka tillfällen.

Du behöver göra en ansökan för att kunna beviljas en plats på ett korttidsboende.

Var finns korttidsboende?

De flesta platser för korttidsboende finns på särskilda boendet Asken i Grimslöv. Det finns även enstaka platser på de övriga särskilda boendena i kommunen.

Avgifter och kostnader för korttidsboende

Bor du på ett korttidsboende betalar du en dygnsavgift för boende och omsorg. Kostnad för måltider och hygienpaket tillkommer.

Senast uppdaterad 4 mars 2024