Integrationsarbete i Alvesta

Integrationsarbete i Alvesta

Alvesta kommun arbetar med olika verksamheter för att hjälpa nyanlända personer att komma in i det svenska samhället.
Sidans innehåll

Arbete och utbildning

När det gäller arbetstillfällen och praktik samarbetar kommunens arbetsmarknadsavdelning med Arbetsförmedlingen, företag och andra aktörer.

Mötesplatser

Café Rönnedal och Café Torpsbruk

Café Rönnedal och Café Torpsbruk drivs i samarbete med ABF och Allbohus. Dessa platser är plattformar för nyanlända människor till att bli en del av det lokala samhället. Här finns studiecirklar, barnverksamhet, läxhjälp, secondhand, odlingsprojekt, med mera. Även andra föreningar/frivilligorganisationer deltar.  

Språkkafé

Här får nyanlända språkträning och kunskap om Sverige. Språkkaféet finns på biblioteket i Alvesta.

Föreningar

Det finns en rad olika invandrarföreningar i Alvesta kommun. Gå in på vårt föreningsregister för mer information och kontaktuppgifter.

Mötesplatsen för unga

Mötesplatsen för unga riktar sig till dig som är mellan 16 och 22 år och håller öppet måndagar klockan 17.00-20.00, samt fredagar klockan 18.00-23.00 på Folkets hus i Alvesta. På mötesplatsen kan du fika, plugga, lära, umgås och ha roligt.

Projekt för ökad integration

Hemmamamma för Barnens Bästa!

Föräldralediga kvinnor som nyligen kommit till Sverige riskerar under några år att gå miste om de integrationsfrämjande insatser som tillhandahålls. Därför startades detta projekt. Samarbetspartners är Familjecentrum i Alvesta och Rädda Barnens lokalavdelning.

Genom aktiviteter för dessa kvinnor, där man även har med sig sina barn, stimuleras de till att komma ut i samhället och skapa nätverk. De får prova på det svenska språket innan de påbörjar studierna i Svenska för invandrare (SFI). De får träffa bibliotekspersonal som arbetar med integration och med barnlitteratur. De får även information om vardagsekonomi, hälsa och om barns utveckling.

Syftet är att inte bli isolerad i hemmet under de viktiga första åren efter ankomsten till Sverige. I stället vill projektet göra dessa kvinnor nyfikna på sitt nya land, ge kunskap, samt bidra till att man kommer in i etableringsprogrammet.

Senast uppdaterad 5 mars 2024