Ny i Sverige

Kommunen ansvarar för att nyanlända personer får samhällsorientering, svenskundervisning och annan kommunal service.
Senast uppdaterad 4 mars 2024