För dig som nyanländ

För dig som nyanländ

Här hittar du som är nyanländ i Sverige information och stöd.

Information om Sverige

Information om Sverige på olika språk.

Om svensk skola och förskola

Information om skola och förskola på olika språk.

Mötesplatser

Café Rönnedal och Café Torpsbruk

Café Rönnedal och Café Torpsbruk drivs i samarbete med ABF och Allbohus. Dessa platser är plattformar för nyanlända människor till att bli en del av det lokala samhället. Här finns studiecirklar, barnverksamhet, läxhjälp, secondhand, odlingsprojekt, med mera. Även andra föreningar/frivilligorganisationer deltar.  

Språkkafé

Här får nyanlända språkträning och kunskap om Sverige. Språkkaféet finns på biblioteket i Alvesta.

Utbildning för vuxna

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en obligatorisk utbildning för dig som är nyanländ i Sverige. Det är en rättighet för dig att delta i samhällsorientering och det är ett villkor för att du ska få etableringsersättning.

SFI – Svenska för invandrare

Syftet med Svenska för invandrare är att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt.

Senast uppdaterad 4 mars 2024